Mikael Andersson: Läs inte bara rubriken – och tack!

I den sociala medier verklighet vi lever i är det lätt att kasta sig över tangenterna och reagera, med kraft, över vad man uppfattar som skevt, orättvist och galet i vårt samhälle.

ANNONS
LocationStrömstad||

Internet har gjort tyckande i stor skala tillgängligt för alla, och det är sällan som man behöver stå till svars för personangrepp, svepande påståenden eller vassa formuleringar. Istället är det tummen upp, egoboost, och en fortsatt kamp att racka ner på sina meningsofränder, gärna genom fortsatta slagfärdigheter.

Att formulera sig och vinna debatten i sociala medier verkar långt överskrida värdet av att faktiskt få fram fakta, förståelse och kanske hitta gemensamma beröringspunkter.

En något dyster bild av dagens debattklimat som det utvecklats sig, mycket i takt med att internet, mobiltelefoner och möjligheten att direkt sprida sina, kanske inte alltid helt genomtänkta åsikter till hela världen, blivit en allt mer integrerad del i våra liv.

ANNONS

Här skulle jag vilja skriva om journalistiken, som likt Kosters fyrar genom tiderna kastat sitt ljus och guidat sjöfarare rätt i mörkret, över ett vindpinat och stormigt Skagerack. För det är ju det journalistik är, i den bästa av världar. Fakta om vår samtid och verklighet, för Strömstads Tidning om de lokalsamhällen där vi själva lever och verkar, en guide som ändå hjälper läsarna hitta riktig och sann information i det stormande infohavet på sociala medier, där många idag får huvuddelen av sin information. Inte sällan från källor som mer ofta redan befruktar de åsikter man redan har.

I den bästa av världar.

Jag tror självklart på det vi gör, vi journalister som jobbar på Strömstads Tidning. Jag tror att vårt jobb är viktigt för lokalsamhället, för den lokala demokratin, för att ni som bor här ska få riktigt och relevant information, nyheter som berör, engagerar och i någon mening hjälper er fatta beslut som bygger på korrekt fakta, inte bara åsikter och överstimulerat tyckande på Facebook.

Sen kan vi alltid bli bättre. Och det är vår strävan, att bli mer relevanta och mer viktiga för er läsare. Att blir en ännu bättre tidning som verkligen får ett genomslag i våra lokala sammanhang. Det är något vi jobbar på varje dag.

ANNONS

I motsats till debatter och diskussioner på sociala medier är vi inte åsiktsdrivna. Det är vårt jobb som journalister att ta in fler perspektiv, att försöka komma så nära sanningen som möjligt, att hitta någorlunda rätt i det flöde av information som ständigt sköljer över oss, innan vi publicerar våra artiklar. Det är en del av journalistikens kärna.

Däremot används ju ofta journalistik för att initiera debatter, eller tas som exempel för att häva ur sig en ny åsikt på sociala medier. Och det kan man ju se på lite olika sätt.

Å ena sidan är det naturligtvis bra om våra nyheter väcker debatt, det är en del av journalistikens roll att skapa engagemang och diskussion om det som händer runt omkring oss.

Å andra sidan har jag flera gånger märkt att den åsiktsyttring som en artikel kan ge upphov till, ofta förklarar sig i själva artikeln. En snabb delning på internet, ett fladdrigt påstående som till synes kanske verkar få stöd av journalistiken, hade kanske inte alls blivit av om hela artikeln lästs igenom. Därför misstänker jag, utan att ha något direkt stöd i forskningen, att en del bara läser rubrikerna.

En rubrik måste ha täckning i artikeln. Man får alltså inte, som journalist, framföra något som inte finns med i artikeln. Men rubriken är av tradition också säljande, ofta vinklad, ett sätt att få uppmärksamhet för den förhoppningsvis intressanta och läsvärda journalistiska publikationen. Att bara läsa rubriken ger ganska blek bild av vad som faktiskt står i texten och ger verkligen inte hela sammanhanget. Därför är det viktigt att inte bara läsa rubriken.

ANNONS

Till sist, inte minst för att rubriken ska få täckning, vill jag tacka alla er som prenumererar på Strömstads Tidning. Utan er blir det ingen tidning. Så enkelt är det. Och så vill jag påminna om att vi har kundtjänst på plats den 12 december, på redaktionen i Strömstad, för att hjälpa till med inloggning och liknande frågor, som kan ha uppstått på den heldigitala resa vi är inne på. Det går också bra att komma förbi och dricka en kopp glögg om man bara vill det. Se annonser för mer information.

Väl mött!

ANNONS