Lars Bäckström: Kyrkan kan ha rum för många

Idag ser många religion som en grund för samhällskonflikter. Det går istället att se det som förenar.