Annika Westh: Larmföretagen lever på vår rädsla

Hela 80 procent lever i uppfattningen att brottsligheten ökat i Sverige. Sanningen är däremot att den minskade fram till 2014 och därefter varit oförändrad.