Insändare: Lärarnas villkor avgör elevernas möjligheter i Strömstad

En god arbetsmiljö för lärare är avgörande för att utbilda elever och hjälpa barnen att utvecklas, skriver Caisa von Mentzer, ordförande för Sveriges lärare i Strömstad.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Torsdagen den femte oktober firar vi världslärardagen, instiftad av världslärarfacket Education International och FN-organet UNESCO, och vi uppmärksammar lärarnas viktiga roll för hela samhället.

Det är lärare som skapar grunden för morgondagens samhälle. Men för att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få rätt förutsättningar på arbetsplatsen.

I samband med årets världslärardag uppmärksammar vi åtta friskfaktorer som vi tagit fram med Suntarbetsliv. De hjälper oss att arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö. Dessa friskfaktorer är viktiga för att vi ska må bra på jobbet, utvecklas och kunna göra ett bra arbete.

En god arbetsmiljö är helt avgörande för att vi ska kunna utbilda våra elever och hjälpa barnen att utvecklas. På varje skola och förskola måste det finnas tillräckliga resurser så att arbetssituationen blir hållbar och att alla barn och elever får det stöd de har rätt till.

ANNONS

Det är avgörande att arbetsvillkoren förbättras och att arbetsbördan lättas genom minskad administration och fler behöriga kollegor. Här i Strömstad är det också särskilt viktigt att vi får tid till att planera och följa upp vår undervisning, vilket är avgörande för utbildningens kvalitet. För att det ska vara möjligt behöver vi få fler behöriga kollegor. I nuläget är endast 52,2 % av lärarna i Strömstad behöriga enligt Skolverkets statistik. Vi har den 9:e lägsta behörigheten i landet och lägsta i Västra Götalands län.

Vi uppmanar skolhuvudmännen och kommunens politiker som har ansvaret och makten att göra dessa insatser möjliga. Visa att ni står på lärarnas sida.

Att vi har en fungerande skola med goda villkor för lärare att utföra sitt jobb är en förutsättning för bygget av ett bra samhälle. Det kräver att vi har arbetsgivare som tar sitt ansvar.

Caisa von Mentzer

Ordförande i styrelsen Sveriges Lärare Strömstad

ANNONS