Sven-Gunnar Lunneryd är sälforskare.
Sven-Gunnar Lunneryd är sälforskare. Bild: Erling Karlsson

Debatt: Länsstyrelsen i Västra Götaland är ett hot mot torsken

Sven-Gunnar Lunneryd: Varför vill man inte testa om säljakt kan hjälpa torskens återkomst och ett balanserat ekosystem?

ANNONS

Kusttorsken, den torsk som fram till 80-talet blev vuxen och lekte kustnära, har nästan helt försvunnit från Bohuskusten. Det var ett resultat av överfiske och miljöförändringar. Kusttorsken är mycket viktig för ekosystemet som rovfisk, en stabilisator genom att kontrollera andra arters numerär. En av orsakerna till att blåmusslorna minskar drastiskt är att blåmusslans viktigaste fiende strandkrabborna har ökat och ­deras huvudfiende är torsk.

Ett annat exempel är ålgräsängarna där småfisk nu obehindrat äter upp de kräftdjur som skulle ha ­betat alger som växer på ­ålgräset. Dessutom går vi människor miste om en viktig lokal föda och glädjen att kunna äta vår egenfångade torsk. Myndig­heterna har sett problemet och beslutat om totalstopp för torskfiske under vintern under många år. Men inget har blivit bättre. Det finns inget yrkesfiske och knappt något fritidsfiske efter torsk som kan förklara den fortsatta minskningen.

ANNONS

Samtidigt som torsken försvunnit har däremot knubbsälen ökat drastiskt till historiskt höga nivåer, men det märks att födan inte räcker åt sälarna och de tillväxer inte längre i antal. Detta insåg den social­demokratiska regeringen och införde licensjakt av knubbsäl med motiveringen att sälen är ett problem för fiskbestånden. Naturvårdsverket införde jakt på en nivå som inte skulle hota en gynnsam bevarande­status. Men länsstyrelsen ville något annat, i och med att länsstyrelsen beslutar om jakten i de Natura 2000-områden som har säl som hänsynsart.

Var är politikerna som kan styra tjänstemännen?

Dessa områden omfattar över 90 procent av alla viktiga sällokaler där sälarna går upp på land längs ­kusten, det vill säga i princip alla sälar. Länsstyrelsen bestämde att i dessa områden ska det finnas så många sälar som det fanns 2016. Det vill säga när sälarna ­redan hade nått den historiskt höga nivån.

De enda som nu får jaga i Natura 2000 är en handfull yrkesfiskare som kan uppvisa ­direkta skador på sina redskap, inte därför att sälen är ett problem för torsken och ekosystemet. Utanför Natura 2000 har länsstyrelsen inget direkt mandat att ­påverka jakten men det är där sälarna går upp på land, man kan jaga säl effektivt och säkert på grunt vatten för att bärga dem. Det innebär att endast 30 procent av en redan liten kvot har utnyttjats de två senaste åren.

ANNONS

Var är politikerna som kan styra tjänstemännen? ­Under den borgerliga regeringen har situationen blivit ännu värre. Naturvårdsverket har sänkt jaktkvoten på inrådan av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen har dessutom drastiskt sänkt kvoterna för de yrkesfiskare som söker jakt i Natura 2000. Varför vill man inte testa om jakt hjälper torskens återkomst och ett balanserat ekosystem?

Sven Gunnar Lunneryd

Sälforskare och säljägare, Strömstad

ANNONS