Anders Ekström, Moa Aslan och Alexander Weinehall, tre ur KD:s ledning i Strömstad.
Anders Ekström, Moa Aslan och Alexander Weinehall, tre ur KD:s ledning i Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Kommunen hindrar nyproduktion av serviceboende

Kristdemokraterna i Strömstad: Detta är ett veritabelt svek mot de folkvaldas vilja!

ANNONS
LocationStrömstad||

Det planerade serviceboende som projekterats vid Strömsvattnet på Röd och som bara väntar på kommunens godkännande stoppas gång efter gång av byggnadskontorets tjänstemän, nu senast genom nyuppkomna behov av geologiska undersökningar av markområdet runt den avsedda och inköpta marken. När en privat investerare satsar för att bygga för de äldre så tas man inte emot som någon som bidrar till samhället utan som om man var någon som ställer till problem och bör åläggas oändliga kostnader och som det verkar helst stoppa helt.

I andra kommuner hjälper man till och vill underlätta för att få investeringar och draghjälp till service och näringsverksamhet i sin kommun.

ANNONS

I Strömstad behöver den förmågan bearbetas och motarbetandet upphöra vilket vi även framfört i möten med kommunens ledande tjänstemän.

Även vården kom upp i insändaren av Barbro Nilsson och Karin Lindahl lördagen 29/5.

LÄS MER:När ska det bli ett nytt äldreboende i Strömstad?

Det förtjänas då att nämnas att kommunfullmäktiges politiker, vid två tillfällen, 2016 och 2018, med acklamation beslutat att kommunens alla politiker gemensamt ska arbeta för en uppföljning med regionen rörande vården. Något sådant arbete synes inte pågå! Det finns tyvärr ingen politisk ”verkstad” i frågan.

Detta är ett veritabelt svek mot de folkvaldas vilja! Däremot kan vi notera att Jour Strömstad fortsatt arbetar för att sjukhuset skall få utvecklas med den nuvarande entreprenören Aleris.

Fram för ett positivt, underlättande och framåtriktat kommunalt bemötande för att få till en ljus framtid för medborgare i alla åldrar i vår stad.

KD i Strömstad

ANNONS