”Det krävs krafttag för att vända denna bottennotering”, skriver Lars Tysklind (L) om Svenskt näringslivs företagarundersökning, tillsammans med Kerstin Karlsson (L).
”Det krävs krafttag för att vända denna bottennotering”, skriver Lars Tysklind (L) om Svenskt näringslivs företagarundersökning, tillsammans med Kerstin Karlsson (L). Bild: Jakob Simonson

Debatt: Katastrofsiffror för Strömstad – något måste göras

Svenskt näringsliv har presenterat resultatet av sin senaste näringslivsenkät och det är en dyster läsning.

ANNONS

Mellan 2021 och 2022 har Strömstad sjunkit från 197:e till 252:a plats bland landets 290 kommuner. Det är siffror som förskräcker och som tarvar en omgående och genomgripande strategiförändring.

LÄS MER:Strömstad faller i näringslivsundersökning

Absoluta bottennivån nås genom näringslivsföreträdarnas syn på skolans kontakt med det lokala näringslivet tätt följts av kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande.

Här krävs skärpning!

Alla är väl eniga om vikten av ett breddat näringsliv och att Strömstad ska ha flera ben att stå på! Mot den bakgrunden är det förödande att näringslivets företrädare har en sådan syn på kommunen och dess verksamhet.

För ett starkt Strömstad in i framtiden krävs samsyn och öppenhet. Det krävs positivt bemötande och politiker som gemensamt strävar efter att hjälpa och stötta företagare att hitta lösningar, inte att sätta upp hinder och stjälpa goda initiativ. Det krävs krafttag för att vända denna bottennotering och tillsammans med näringslivet bygga framtiden. Det krävs samarbetsvilja och goda föresatser.

ANNONS

Liberalerna i Strömstad vill med kraft arbeta för att vända den negativa utvecklingen.

Lars Tysklind

ordförande Liberalerna Strömstad

Kerstin Karlsson

vice ordförande Liberalerna Strömstad

ANNONS