Insändare: Kampen för strandskyddet måste fortsätta

Bryggor, kameraövervakning, planteringar - privatiseringen av stränderna sker på många sätt enligt Naturskyddsföreningen. Kampen för strandskyddet måste gå vidare, skriver Sten Brodén

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Strandskyddet, som infördes på 1950-talet, har säkrat tillgången till stränderna för alla, oavsett inkomst. Den gör det möjligt för alla att ha tillgång till havet och andra vatten. Den enskilde har till och med rätt att använda annans brygga, men får naturligtvis inte hindra ägaren att använda den.

Många människor, fastboende och fritidsboende, hör av sig till Naturskyddsföreningen och vill att vi ska agera när somliga inskränker allmänhetens tillgång till bryggor och stränder. Det gör vi ideellt och efter bästa förmåga. Privatiseringen sker på många olika sätt. Det finns exempel på bryggor som är avspärrade och kameraövervakade. I andra fall sätts olika hinder i vägen; soffor, planteringar, staket.

ANNONS

På flera ställen har det vuxit upp nya små bryggor vilka med tiden har en tendens att bli längre och mera påkostade. Det kan i sin tur leda till att en granne vill söka dispens för att bygga en liknande anläggning. Antalet sökta och beviljade strandskyddsdispenser ligger på mycket hög nivå i Strömstad. Ibland byggs bryggor på kommunens mark.

På ett ställe har en markägare tillåtits bygga ett nytt hus som avviker från övrig bebyggelse genom att det placerats väldigt nära stranden istället för att ersätta det gamla sommarhus som funnits på platsen. Det kan bli ett prejudikat i framtiden för övriga husägare som finns i närheten.

Kampen för allemansrätten och strandskyddet måste gå vidare.

Sten Brodén

Ordförande i Naturskyddsföreningen i Strömstad

ANNONS