Stefan Edman: Kamp för tolerans och öppenhet – och klimatet!

Är det sådant som väntar när SD, störst bland borgerliga partier – och Sveriges näst största – tar rorkulten? Risken är överhängande, oavsett om de flyttar in i Rosenbad eller ej.