Här vill Miljöpartiet installera solpaneler.
Här vill Miljöpartiet installera solpaneler. Bild: Thomas Bennelind

Installera ­sol­paneler på Pilen 5

Miljöpartiet: Det vore bra såväl för den kommunala ekonomin som för arbetet mot att nå målet om fossiloberoende 2030.

ANNONS
LocationStrömstad||

För omkring ett år sedan beslutade kommunen att köpa den gamla sjukhusbyggnaden. Miljöpartiet har länge varit positiva till ett köp av fastigheten, även om vi hade frågor rörande omständigheterna kring köpet.

Nu äger kommunen fastigheten och vår inställning är att medverka till att utveckla byggnaden på bästa möjliga vis. Ett äldreboende i Pilen 5 är en god idé och vi ser möjligheter till fler kommunala verksamheter i lokalen. Vi har även föreslagit installation av solpaneler på Pilen 5, då taket har en utmärkt placering för solenergi.

Strömstads kommun har ett mål om att bli fossil­oberoende 2030, tyvärr har arbetet med att nå målet stannat upp de senaste åren. Kommunen rankas nu bland de sämsta miljökommunerna i Sverige och allmänhetens förtroende för kommunens miljöarbete har sjunkit. Solpaneler på kommunala fastigheter skulle vara ett litet steg i rätt riktning.

ANNONS

Nu har det har visat sig att taket på Pilen 5 läcker, till följd av bristande underhåll. I samband med att taket lagas bör kommunen passa på att installera solpaneler. Det vore bra såväl för den kommunala ekonomin som för arbetet mot att nå målet om fossiloberoende 2030.

Miljöpartiet de gröna i Strömstad

ANNONS