Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Jakob Simonson

Vill Strömstads politiker att Koster ska avfolkas?

Signaturen Ingegerd: ”De småbarnsfamiljer som i dag bor på Koster överväger att flytta från öarna.”

ANNONS
LocationKoster||

Strömstads kommuns politiker gör verkligen sitt yttersta för att befolkningen på Koster ska minska och allra helst försvinna helt.

Den kommunägda marken i Filjestad på Sydkoster som hade lämpat sig utmärkt för kommunen att bygga åretrunt-bostäder på såldes till ett privat byggföretag.

Förskola och skola pausades, vilket innebär att även om det finns möjlighet för några barnfamiljer att hitta boende och flytta till Koster, så blir det inte aktuellt när det inte finns förskola och skola. De småbarnsfamiljer som i dag bor på Koster överväger att flytta från öarna.

Det senaste klavertrampet som beslutats om är socialnämndens beslut att minska ner hemtjänsten och att det endast är grundbehovet av hemtjänst som ska verkställas under dagtid då färjeförbindelser finns. I händelse av ytterligare behov kan olika typer av insatser verkställas på fastlandet. Till exempel korttidsplats.

ANNONS

Koster likt många orter har en åldrande befolkning och det kan bli flera på Koster som inom en nära framtid kan vara i behov av hemtjänst.

Beslutet att minska möjligheterna till hemtjänst på Kosteröarna kan inte anses förenligt med socialtjänstlagen. Varje enskild sökande ska utredas och bedömas efter sitt faktiska behov av insats.

En brukare kan inte tvingas till att lämna sitt hem för att få fastställda behov tillgodosedda. Kommunen vill lösa behoven genom att ”erbjuda” korttidsvistelse, men då det inte finns någon hemtjänst på kvällar och nätter är erbjudandet tvingande för dem som har behov utöver de tider som kommunen beslutat.

Ingegerd

LÄS MER:"Vi önskar att skolan på Koster ska öppna igen"

LÄS MER:Barnomsorg saknas numera helt på Koster

LÄS MER:Länsstyrelsen sågar beslut om bygge på Filjestad

ANNONS