Marielle Alvdal, Sonia Kamrani och Teysir Subhi, Feministiskt iniativ.
Marielle Alvdal, Sonia Kamrani och Teysir Subhi, Feministiskt iniativ. Bild: Pressbild

Insändare: ”Vi är Sveriges enda fredsparti”

Feministiskt initiativ: Idag är det FN:s fredsdag. Samtidigt pågår upprustningen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad|

Svenska försvaret kostade över 47 miljarder kronor 2014 – Sveriges sjunde största budgetpost. Ungefär då gick Sveriges förre Överbefälhavare ut i media och berättade att försvarsmakten inte kan skydda oss i ens en vecka i händelse av krig. Alla partier i riksdagen var överens: försvarsbudgeten måste öka.

Vänsterpartiet var drivande för återinförandet av allmän värnplikt. Budgetposten “Försvar och samhällets krisberedskap” planeras nu öka från 53,5 miljarder 2018 till 76,7 miljarder 2022. Planen är 84 miljarder 2025. Nya satsningar sker på offensivt arbete, alltså upprustning. Pengarna ska gå till bland annat mer vapen, ammunition, stridsvagnsförband, dubblering av antal värnpliktiga, granatkastare, en uppgradering av samtliga stridsfordon inklusive flygplan och robotar.

ANNONS

Vi vill lyfta perspektivet att det finns en övertro på Sverige som militär makt. Vi har hört och trott på det svenska försvarets princip: det ska kosta mer än det smakar. Ansträngningen och förlusterna i att attackera oss ska göra att det inte är värt besväret. Men hur väl kan vi försvara oss mot en stormakt? I praktiken innebär dåvarande ÖB:s, för många förbluffande, bedömning att vi pumpar in dessa miljarder in i försvarsmakten i princip förgäves.

Pengar som går till försvaret gör det på bekostnad av andra områden

Sveriges budget är begränsad. Pengar som går till försvaret gör det på bekostnad av andra områden. Med ett utökat försvar som kanske kan försvara oss längre än en vecka (två veckor?) står vi istället med ett än mer urlakat skolväsende, fattigare pensionärer, än längre vårdköer. Som kontrast till de övriga partierna vill Feministiskt initiativ dra ner på den offensiva budgeten och satsa en större andel på civilförsvar, att förebygga mäns våld mot kvinnor, skydd i händelse av naturkatastrofer (reella hot, som värmeböljor och översvämningar), stabil informationssäkerhet, samt konfliktförebyggande, konfliktlösande och demokratifrämjande arbete. I stället för militär upprustning vill Fi ha aktiv nedrustning. Det ska inte längre stå “Made in Sweden” på granater i krigsområden. Vi vill sätta stopp för vapenexporten från Sverige samt göra en omställning från krigsmaterielproduktion till civil produktion – exempelvis miljöteknik som kan bidra till fredlig och hållbar utveckling. De miljarder som blir över – för det blir många miljarder över – satsar vi på skola, vård och omsorg; mänskliga värden.

ANNONS

Fredligt motstånd är dubbelt så effektivt för att störta en regim

Sverige gör stora biståndssatsningar med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, jämlikhet och hållbar utveckling – samtidigt som vi säljer vapen till diktaturer och länder med utbredd fattigdom. Men Sverige ska inte förespråka våldsamma lösningar på konflikter runt om i världen. Det är direkt kontraproduktivt och undergräver Sveriges trovärdighet som fredsaktör.

Detta är inte rosa drömmar. Aktuell forskning visar att icke-våldsmetoder är klart överlägset väpnat motstånd. Fredligt motstånd är dubbelt så effektivt för att störta en regim.

Vid nära 40 tillfällen efter andra världskriget har icke-våld störtat militariserade diktaturer, och icke-våldskampanjer har 10 gånger så hög sannolikhet att skapa demokratier och undvika inbördeskrig.

Enligt World Peace Index är de viktigaste faktorerna för en fredlig utveckling i ett land starka institutioner, yttrandefrihet, jämlik resursfördelning, hög rättssäkerhet, låg korruption och likvärdig tillgång till utbildning. Det är där vi ska satsa, inte på bomber och ammunition när kriget väl är ett faktum.

Ha fredssamtalen innan krigen, i stället för efteråt.

Vi tror på en vettigare budget, där pengarna läggs där de gör mest nytta. Jämför Feministiskt initiativs budget och partiprogram med övriga partiers! Vi är det enda partiet som driver en tydlig linje emot våld på alla nivåer – vi är Sveriges enda fredsparti.

Marielle Alvdal

ANNONS

Gruppledare Feministiskt initiativ Strömstad

Sonia Kamrani

Ordförande Feministiskt initiativ Strömstad

Teysir Subhi

Partiledare Feministiskt initiativ

ANNONS