SMR-reaktor
Det är Västsveriges industriella framtid och tusentals jobb i tillverknings- och fordonsindustrin som står på spel, menar landshövding Sten Tolgfors. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Debatt: Västsveriges industriella framtid står på spel

El motsvarande 17 SMR-reaktorer behövs till 2045, menar Sten Tolgfors, landshövding Västra Götaland.

ANNONS
|

Det är Västsveriges industriella framtid och tusentals jobb i tillverknings- och fordonsindustrin som står på spel. Industrins tillgång till fossilfri el och kompetent arbetskraft avgör industrins nästa utvecklingssteg och är den gröna omställningens förutsättningar. På 10 till 15 år kommer Göteborg och Västra Götalands län att byta ekonomisk struktur. Det är en effekt av industrins elektrifiering av industriproduktion och transporter.

Mycket stora investeringar i batterifabriker och nya industrier planeras runt om i länet. Göteborgs hamn ställer om, sjöfarten ställer om. Raffinaderinäringen vill ställa om. Kemiindustrierna i Stenungsund ställer om. Fordonsindustrin ställer om. Tillverkningsindustrin ställer om. Glasbruk och livsmedelsföretag ställer om. När de stora industriföretagen vill minska sin klimatpåverkan måste underleverantörsledet ställa om.

ANNONS

Västra Götaland hade utan den gröna omställningen kunnat stå inför en svår strukturomvandling när de näringar som bär vårt läns arbetsmarknad och ekonomi avvecklar det fossila beroendet i både produktionsprocesser och produkter. Volvo slutar till exempel nu att tillverka dieseldrivna bilar och ska endast sälja elektriska bilar från 2030. I Västsverige står vi inför en betydande möjlighet till ekonomisk utveckling, givet att vi skapar förutsättningar för det.

Den gröna omställningen är näringslivsdriven och utvecklingen snabb; industrins tidsperspektiv är enstaka år. Företagen jämför förutsättningarna för investeringar och etableringar nationellt och internationellt. Två saker är nödvändiga att hantera:

1) Tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för industrins elektrifiering och gröna omställning. I den tid vi nu går in i finns ett direkt samband mellan tillgång till el och utvecklingen på arbetsmarknaden. Varje saknad terawattimme betyder förlust av jobb och konkurrenskraft i vårt län.

Enligt RISE går Västra Götalands län från att använda cirka 18 terawattimmar (TWh) el idag till 32 TWh redan om sex år – och till 55 TWh år 2045. Sverige dubblar elanvändningen, men Västra Götaland tredubblar den.

Efterfrågan på el ökar i hela Sverige och eftersom 70 procent av elen vi använder i länet kommer utifrån krävs kraftigt utbyggd regional elproduktion och förstärkta ledningsnät. Alla fossilfria produktionsslag behövs– vattenkraft, vindkraft på land och till havs, solkraft, kraftvärme och kärnkraft.

ANNONS

Elbehovets storlek kan översättas med att Västsverige behöver el motsvarande två havsbaserade vindkraftsparker, eller sju stycken SMR-reaktorer, eller ett fullskaligt kärnkraftverk - redan till 2030.

Till 2045 motsvarar det tillkommande elbehovet fem havsbaserade vindkraftsparker, eller 17 stycken SMR-reaktorer eller två fullskaliga kärnkraftverk.

Inget enskilt kraftslag kommer ensamt kunna möta hela behovet. En mix av olika energislag krävs. Det finns ingen utbyggnad av något energislag som inte medför målkonflikter. Så gjorde en gång utbyggnaden av norrlandsälvarna, så gjorde utbyggnaden av kärnkraften och så kommer det bli nu när elproduktionen måste flerfaldigas. Men att rygga för detta innebär förlust av välfärd och arbetstillfällen, liksom industrins nästa utvecklingssteg i Västsverige.

Det finns inget alternativ som gör att de målkonflikter samhället måste klara att hantera de kommande åren för att möta industrins elbehov bortfaller.

2) Elektrifieringens investeringar kommer att efterfråga tusentals anställda och kompetens- och personalbristen i länet måste hanteras.

För att personalförsörja nyetableringarna krävs utbildning. Lärosäten ser ökad efterfrågan på utbildningsplatser. Näringslivsnära utbildningar på gymnasie- och högskolenivå är mycket efterfrågade. Intresset för samverkan mellan näringsliv och utbildning liksom inom forskning och innovation är stort.

Om investeringar inte bara ska ge ökad pendling till länet utan också inflyttning behövs attraktiva bostäder och skolor. Offentliga och privata aktörer behöver skapa förutsättningar på arbetsmarknaden för medföljande.

ANNONS

Det krävs vidgade regionala arbetsmarknader. Stora investeringar till exempel i Skaraborg och på Hisingen kommer att förändra resmönstren i länet.

Precis som att varje saknad terawattimme el betyder förlorade jobb, så betyder varje tjänst näringslivet inte kan tillsätta förlorad tillväxt och risk för att investeringar sker någon annanstans än här.

Att vårt län kan tillvarata elektrifieringens och den gröna omställningens möjligheter är ett gemensamt statligt, regionalt och kommunalt ansvar.

Den gröna omställningen är berättelsen om vår gemensamma framtid.

Sten Tolgfors

Landshövding

ANNONS