Tanums kommunhus
Fullmäktige i Tanum har 2017 bestämt att ändra på reglerna för fördelning av kommunala tomter, menar Siv Bergström, Tanum. Bild: Ann-Katrin Eklund

Debatt: Varför ska inte Tanum ha en tomtkö?

En tomtkö finns i våra närmaste kustkommuner för att ge de folkbokförda invånarna fördel när kommunen tar fram nya bostadstomter, menar Siv Bergström.

ANNONS
LocationTanum|

Fullmäktige i Tanum har 2017 bestämt att ändra på reglerna för fördelning av kommunala tomter. En tomtkö finns i våra närmaste kustkommuner för att ge de folkbokförda invånarna fördel när kommunen tar fram nya bostadstomter. De som bor i kommunen året runt betalar kommunal skatt för äldrevård, skola och kultur och fritidsverksamhet. Därför vill kommunerna att de folkbokförda åretruntinvånarna ska öka.

Sotenäs har en kommunal tomtkö och skriver ”Sotenäs är en attraktiv kustkommun och intresset att vara fritidsboende i kommunen är stort. Kommunens målsättning är att bibehålla ett levande samhälle året runt. Ett sätt att uppnå detta är att sälja tomter för bebyggande av permanentbostäder.

ANNONS

”Tilldelning av kommunala tomter avser uteslutande sökande för åretruntboende. Strömstad skriver om sin tomtkö. ”För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö”. I Sotenäs får en sökande neka till erbjuden tomt fem gånger och ha kvar sin plats i kön och i Strömstad tre gånger. Detta för att öka valfriheten av plats i samhället för de sökande. Registrering kostar 1500 och kö 200 kronor per år.

2017 tog Tanum bort valfriheten i den tomtkö som då fanns. Säger man nej till en tomt åker man ut ur kön, inga nyregistreringar tillåts och avsikten är att tomtkön ska upphöra och att kommunala tomter i fortsättningen enbart ska fördelas till mäklare direkt och säljas genom dem. Åretruntboende får då konkurrera med bostadsföretag och fritidsboende om de kommunala tomterna.

I Tanum har invånarantalet sakta ökat i flera år men minskar nu. Vi har 6898 fritidshus, 60 procent av småhusen och andelen fritidshus ökar. Detta trots att invånarna på möten om bostadsplanerna bestämt sagt att ”vi vill inte ha sommarstugeorter”.

På senaste fullmäktigemötet i Tanum reagerade Pyttan Eklund från Fjällbacka som blivit utkörd från tomtkön efter 30 år, på de nya reglerna. Hon lämnade ett medborgarförslag om att återinföra valfrihet tre gånger. Vänsterpartiet stöder förslaget och vill också tillåta nyregistreringar och återupprätta en kommunal tomtkö.

ANNONS

Mäklare kanske gynnas av de nya reglerna men övriga boende och företag gynnas väl mer av en stabil åretruntbefolkning och en stabil kommunal ekonomi. Året har ju tolv månader även i Tanum.

Siv Bergström

Tanum

ANNONS