Bijan Zainali och Louise Åsenfors, socialdemokratiska regionpolitiker.
Bijan Zainali och Louise Åsenfors, socialdemokratiska regionpolitiker.

Vården har länge varit underfinansierad

Regionpolitikerna Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) svarar på Barbro Nilssons insändare.

ANNONS
|

Replik till Barbro Nilsson.

LÄS MER:”Regionen kan bättre”

Hej Barbro!

Tack för din insändare och din omtanke om väl­färden. Din fråga är berättigad och vi ska försöka ge ett svar.

Den utveckling i sjukhusvården som du beskriver är inget som uppstått över en natt utan är resultatet av tidigare år av underfinansiering som vi fick ta över och försöka hantera. Detta uppstod trots att den tidigare S-ledda regeringen kraftigt ökade det ekonomiska stödet till regionerna, både för att hantera pandemin och vaccinationskostnader, men även för att förbättra hälso- och sjukvården.

Regionen gick ju under dessa år ständigt med stora överskott varje år sam­tidigt som sjukhusgrupperna gick med stora underskott. Genom två initiativ från oss fick de också sina underskott nedskrivna. Men finansieringsnivån rent generellt har varit låg och ska rättas till. Detta är en uppgift vi ska hantera kommande år.

ANNONS

Vår första budget efter valet innehöll därför ökade tillskott till sjukvården, och det måste fortsätta. Vi vill också fortsätta satsa på våra egna sjukhus eftersom de är garanten för en jämlik vård med god kontinuitet. Den stora skillnaden nu är att den nya högerkonservativa regeringen inte tillnärmelsevis kommer att stödja regionerna för de stora kostnadsökningar som följer av till exempel högre inflation och därmed ökade kostnader. Regionen står också inför en avtalsrörelse som innebär behov av finansiering av löner, och fortsatt ökade pensionskostnader. Vi konstaterar dock att vårdköerna i regionen börjat kortas, men är långt ifrån målen. Sjukvården ska på sikt vara köfri.

Genom att satsa på egna verk- samheter och på trygga anställningsvillkor tror vi kunna nå vårt mål. Vi står inför stora utmaningar som kräver idogt arbete men vi kommer att göra allt som står i vår makt för att säkra vårdens kvalitet och kontinuitet.

Bijan Zainali (S)

Louise Åsenfors (S)

ANNONS