En dag på Ramsö.
En dag på Ramsö. Bild: Lasse Edwartz

Debatt: Väldigt lite trafik till Ramsö

Västtrafik svarar på insändaren: ”Tusentals i protest mot indragen färja till Ramsö”.

ANNONS
|

Tack för er insändare. Vi har stor förståelse för att beslutet att inte längre trafikera Ramsö innebär en väldigt stor förändring för de som berörs.

Redan idag trafikeras dock Ramsö i en väldigt liten omfattning av Västtrafik, under vinterhalvåret trafikeras ön inte alls. Från 22 mars – 1 november kör vi endast en dag i veckan (på fredagar) förutom under juli månad, då vi även trafikerar Ramsö på tisdagar. De som eventuellt bor på Ramsö under större delen av året är därmed redan idag hänvisade till annat färdsätt än kollektivtrafik. Detta i kombination med att trafiken är väldigt dyr i förhållande till hur många som reser, gör att vi beslutat att sluta trafikera Ramsö i det nya avtalet.

ANNONS

Västtrafiks verksamhet finansieras till ungefär 50% av skattemedel och vi har ett ansvar för att använda dessa på ett så klokt sätt som möjligt, och som också kommer så många som möjligt till del. Vårt uppdrag handlar främst om att prioritera arbets-och studiependling. Det gäller oavsett var i regionen man bor. På Kosteröarna finns många åretruntboende, som reser till jobb och skola varje dag året runt. Detsamma gäller inte för Ramsö, och då är vår bedömning att våra resurser används bäst för att stärka upp trafiken till Kosteröarna.

Torghatten AB uppfyller alla de krav som ställts i upphandlingen och vid utvärderingen så visade det sig att de lämnade det mest fördelaktiga anbudet. Enligt lagar om upphandlingen är vi då skyldiga att gå vidare med den leverantören.

Eva Lindh, verksamhetschef för Trafik och samhällsutveckling på Västtrafik

ANNONS