Peter Heie (C) skriver tillsammans med Mats Andersson (C) och Anders Dahlberg (C) om våld mot kvinnor.
Peter Heie (C) skriver tillsammans med Mats Andersson (C) och Anders Dahlberg (C) om våld mot kvinnor. Bild: Lasse Edwartz

Insändare: Våld i nära relationer måste få ett slut

”Det krävs ett mer samlat grepp för att våldet som sker i nära relationer ska upphöra. Fyrbodal saknar en viktig pusselbit”, skriver Peter Heie (C), Mats Andersson (C) och Anders Dahlberg (C).

ANNONS
LocationStrömstad||

Det krävs ett mer samlat grepp för att våldet som sker i nära relationer ska upphöra. En plats där den som utsätts för våld får hjälp, men också en plats där våldsutövaren kan få hjälp. Här saknar Fyrbodal en viktig pusselbit, det skriver företrädare från Centerpartiet.

Våld i nära relationer är ett utbrett och akut samhällsproblem, och det finns i hela samhället, inom alla samhällsklasser, alla åldrar och i olika typer av nära relationer. Från politikens sida behöver vi lägga grunden och utveckla formerna för att skydda den som drabbas av våld i nära relationer. Kvaliteten och tillgänglighet för unga och vuxna som söker hjälp måste bli bättre, men vi behöver också hitta en gemensam agenda för att våldet ska upphöra. Vi behöver vi se det bakomliggande makt- och kontrollbehovet för att motverka våld och ett större förebyggande arbete i tidig ålder för att bryta destruktiva normer.

ANNONS

I dag finns det ingen liknande verksamhet varken i norra Bohuslän eller i Dalsland

I Göteborg, Skaraborg och Sjuhärad finns Utväg, en verksamhet där personer som är utsatta för våld och personer som utövar våld får hjälp. En plats dit såväl barn som kvinnor, män och föräldrar kan vända sig. Våld i nära relationer är komplext för alla inblandade och det behövs en verksamhet som orkar hålla i och som jobbar förebyggande för att möta anhöriga, ofta barn.

Utväg är en arbetsmodell som vi tycker bör finnas på fler ställen i Västra Götaland, så att fler kan få hjälp att leva ett liv fritt från våld. I dag finns det ingen liknande verksamhet varken i norra Bohuslän eller i Dalsland.

Det handlar inte om att ta över ansvaret från alla viktiga insatser som görs, utan att samla specialistkompetens i en och samma verksamhet. Samverkan mellan hälso- och sjukvården, polisen, kriminalvården, Åklagarmyndigheten och socialtjänsten är viktig när det handlar om våld som sker i nära relationer. Även samarbetet med kvinnojourer och brottsofferjourer som gör ett ovärderligt arbete är betydelsefullt.

Peter Heie (C), Strömstad

vice ordförande i Regionhälsan VGR

Mats Andersson (C), Vänersborg

kommunalråd

Anders Dahlberg (C), Trollhättan

ledamot i distriktsstyrelsen Fyrbodal

ANNONS