Jan Wogel.
Jan Wogel. Bild: Lasse Edwartz

Upphottad 1800-talsteknik är inte modern

Jan Wogel: Att bygga höghastighetsjärnväg är varken modernt eller klimatsmart.

ANNONS
LocationStrömstad||

Svar till Emma Berginger och Bengt Bivrin.

LÄS MER:Dags för en modern trafikpolitik

Miljöpartisterna Bengt Bivrin och Emma Berginger (STNB 2020-12-15) vill modernisera trafiksektorn och minska koldioxidutsläppen. Det är en god ambition, men att bygga en så kallad höghastighetsjärnväg är varken modernt eller klimatsmart. Det är en synnerligen dålig idé att satsa enorma summor på ett järnvägsprojekt som i princip endast skulle gynna de tre storstäderna och lämna resten av landet i sticket.

Men det finns alternativ. Redan idag finns det beprövade tekniker som på alla punkter övertrumfar det höghastighetståg som skulle bygga på upphottad 1800-talsteknik. Om man istället utnyttjar modern magnettågsteknik (maglev) skulle stora fördelar uppnås.

ANNONS

• Kraftigt minskad klimatpåverkan. Magnettåg är lätta och det går åt betydligt mindre betong. Satsningen skulle kunna bli klimatneutral redan efter något decennium istället för i bästa fall mot slutet av detta sekel.

• Lägre kostnad. En prefabricerad magnettågsbana på pelare kostar i storleksordningen två tredjedelar av kostnaden för en snabbtågsbana att bygga och underhållskostnaderna blir ungefär en tredjedel.

• Snabbare uppbyggnad. Genom att bygga en magnetbana på prefabricerade pelare skulle det vara möjligt att efter färdig projektering kunna bygga allt klart på i storleksordningen 5 år.

• Tvåvåningsstationer. De prefabricerade banelementen är förhållandevis lätta vilket möjliggör utnyttjandet av befintliga motorvägskorridorer och att kunna dra banan till befintliga järnvägsstationer ovanpå befintlig järnväg.

• Bättre acceleration. Betydligt kortare acceleration- och inbromsningstid gör att man kan ha fler stationer utan att den totala restiden ökar lika mycket. Magnetbanan tål betydligt tvärare svängar och brantare backar vilket gör den enklare att passa in i naturen.

• Högre hastighet. I Shanghai finns sedan drygt 15 år tillbaka magnettåg som går i 430 kilometer i timmen och i Kina byggs nu i stor skala magnettåg som kommer att gå i 600 kilometer i timmen. Med ett sådant magnettåg skulle det ta en dryg timme att åka från Stockholm till Malmö jämfört med snabbtågets närmare tre timmar. Eller 20 minuter mellan Skee och Göteborg.

ANNONS

• Större säkerhet. Ett magnettåg på pelare skulle inte riskera att krocka med vare sig andra fordon, större djur eller människor. De planskilda korsningarna får man på köpet.

Listan på magnettågets fördelar kan göras längre. Att för hundratals miljarder bygga nya järnvägar som sannolikt hunnit bli omoderna redan innan de tagits i bruk är och förblir en dålig idé.

1. Lägg ner gökungeprojektet höghastighetståg Stockholm-Göteborg-Malmö.

2. Satsa på renovering av det befintliga järnvägsnätet och bygg bort de värsta flaskhalsarna.

3. Utred magnettåg, verifiera kostnader och andra aspekter.

Jan Wogel

ANNONS