20230526 Trollhättan

Näl , NU-sjukvården , Norra Älvsborgs länssjukhus , huvudentré , apoteket
20230526 Trollhättan Näl , NU-sjukvården , Norra Älvsborgs länssjukhus , huvudentré , apoteket Bild: STEFAN BENNHAGE

Debatt: Tillsätt en haverikommission för regionens sjukvård

Kommissionen bör bestå av såväl jurister, experter och vårdspecialister, skriver Svante Uller.

ANNONS
|
Bild: Kevin Nirs

När en större olycka eller katastrof inträffar tillsätter vi en haverikommission för att utreda vad som hänt, var eventuellt ansvar ligger och vad som kan göras för att undvika att det händer igen.

Sjukvården i Västra Götalandsregionen har mer eller mindre totalhavererat, menar jag. Många som varit i kontakt med den eller läser media kan vittna om. Ansvaret för detta ligger på såväl politisk som tjänstemannanivå.

Låt mig ge några exempel. Sjukhus läggs ner som akutsjukhus och vårdbehövande hänvisas till långa resor trots personalens högljudda protester, såväl Skene som Lidköping är de senaste exemplen.

Man tänker nu genomföra ett fullskaligt systembyte inom administrativa datasystemet som berör slutenvården. Konsekvenserna om det går rejält fel kan vi bara tänka oss. Det handlar också om felbehandlingar med efterföljande lex Mariaanmälningar. Barn- och ungdomspsykiatri som är så överbelastad att väntetiderna är enorma. Vuxenpsykiatrin är också ett hån.

ANNONS

Omorganisationer som tvingas igenom trots personalens varningar. Såväl administrativ personal som vårdpersonal går på knäna. Ja, så här kan jag fortsätta och då har jag inte ens nämnt Närhälsans problem.

Därför kräver jag att en oberoende haverikommission vänder på alla stenar för att komma fram till hur det kunnat bli så här illa, utfärda bindande förändringar och att de politiska beslut som lett framtill situationen ska rivas upp i den mån de fortfarande gäller.

Kommissionen bör bestå av såväl jurister, experter och vårdspecialister. Samtliga bör ha erfarenhet från akademin eller utländsk sjukvård.

Svante Uller

ANNONS