Jan Wogel, debattör.
Jan Wogel, debattör. Bild: Privat

Tala ur skägget

Jan Wogel: Dags att deklarera hur man ser på Strömstads ö-samhällen. Ska de värnas eller ska man låta dem förtvina?

ANNONS

Under förra mandatperioden initierades en utredning kring öskolorna på Koster och Tjärnö. Utredningen som presenterades våren 2019 förordade nedläggning av öskolorna, men blev hårt kritiserad för att bara se till vissa aspekter och drogs tillbaka för omarbetning.

Hösten 2020 dök utredningen ånyo upp på barn och utbildningsnämndens bord (bun). Nu med förslaget att det inte ska finnas några skolor med färre än 20 elever, men fortfarande utan att se skolornas betydelse ur ett större samhällsperspektiv.

De flesta av kommunens mindre partier, från vänster till höger har tydligt gått ut och deklarerat att man värnar ö-skolorna och ska verka för att de bevaras. Dock har de två största partierna – Socialdemokraterna och Moderaterna – ännu inte tydligt deklarerat sin inställning.

ANNONS

– På sikt kan det bli för få elever på öskolorna, sa buns ordförande Lena Martinsson (S) i en STNB-intervju 16 december 2020.

LÄS MER:”På sikt kan det bli för få elever på öskolorna”

– Det finns ingen majoritet i kommunen för att stänga skolan, vad jag vet. Men elevunderlaget är ett problem, sa kommunalrådet Kent Hansson (S) i en DN-intervju 30 januari 2021.

Om ambitionen är att så snart som möjligt få chansen att lägga ner dessa skolor är det väl valda uttalanden. Detta då den här typen av uttalanden från personer i ansvarig ställning har en stark benägenhet att bli självuppfyllande profetior.

På Tjärnö planeras nu för nybyggnad av ett flertal enfamiljshus. På Koster har prisnivån på fritidsfastigheter pressats upp så högt att det är näst intill omöjligt att få ihop ekonomin för den barnfamilj som vill etablera sig på Koster.

– Vi ska utreda frågan (höga markpriser) och se hur vi kan få till fler bostäder på Koster. Allmännyttan måste hjälpa till, sa Kent Hansson vidare i DN-intervjun.

Under de senaste åren har det varit en följetong hur politikerna och allmännyttan (Strömstadsbyggen) spelat pingpong med frågan om bostadsbyggandet vid Filjestad på Sydkoster.

Nu är det hög tid att även de styrande i Strömstadspolitiken talar ur skägget och deklarerar hur man ser på Strömstads ö-samhällen. Ska de värnas eller ska man låta dem förtvina?

ANNONS

Jan Wogel

ANNONS