Sten Brodén, ordförande Naturskyddsföreningen Strömstad.
Sten Brodén, ordförande Naturskyddsföreningen Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Insändare: Ta hänsyn till Källvikens natur

Sten Brodén, Naturskyddsföreningen: ”Det storskaliga förslaget kan inte genomföras”.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Naturskyddsföreningen i Strömstad har tagit del av förslaget till det nya Källviken. Det storskaliga förslaget kan inte genomföras. Landskapsbilden skulle påverkas mycket starkt vare sig man närmar sig området från land eller från sjön.

Den skymmande växtlighet som finns idag kan plötsligt avverkas och då kommer de höga byggnaderna att dominera landskapet. Inga byggnader får överstiga tre våningar.

Allmänhetens tillgång till strandnära områden måste säkras. Därför får ingen nybyggnation tillåtas på strandskyddad mark.

Området väster om kursgården och hela vägen ner till stranden har höga naturvärden och bör införlivas med Capris naturreservat.

Det är mycket viktigt att ålgräsängarna i viken får vara kvar. Man kan till och med göra nyplanteringar. Därför ska det inte byggas nya bryggor inom planområdet.

ANNONS

Vid eventuell byggnation av bostäder öster om Caprivägen måste hänsyn tas till de höga naturvärdena i bergssluttningarna öster därom.

De enstaka ekarna som finns inom planområdet ska finnas kvar.

Sten Brodén

ordförande Naturskyddsföreningen i Strömstad

ANNONS