Sverige under amerikanskt styre? Det menar insändarskribenterna kan bli verklighet om DCA-avtalet godkänns i Sveriges riksdag. Bilden är skapad med hjälp av artificiell intelligens i Microsoft AI Designer.
Sverige under amerikanskt styre? Det menar insändarskribenterna kan bli verklighet om DCA-avtalet godkänns i Sveriges riksdag. Bilden är skapad med hjälp av artificiell intelligens i Microsoft AI Designer.

Debatt: Sverige upphör vara suverän stat

Just nu förbereds en historisk förändring av det svenska samhället. Sverige har tecknat ett försvarsavtal med USA, ett defence cooperation agreement, DCA.

ANNONS
|

Om regeringen och den socialdemokratiska ledningen får som de vill kommer Sverige att upphöra att vara en suverän stat genom att överlåta territorium åt USA och bli beroende av amerikansk utrikespolitik.

USA kommer att ha tillgång till 17 områden i Sverige för stationering av militär personal, vapen och krigsutrustning. Svenska myndigheter ska inte ha tillträde till dessa baser och endast amerikansk lag ska gälla för den amerikanska personalen och deras anhöriga. USA ska ha tillgång till svenska hamnar, flygfält och annan infrastruktur och inte behöva betala landnings- eller hamnavgifter.

Försvarsministern försäkrar att det inte kommer att finnas permanenta amerikanska militärbaser i Sverige och heller inga kärnvapen under fredstid. Men när är det fredstid? USA genomförde 130 militära interventioner i andra länder mellan 1990 och 2018, i genomsnitt 4,6 interventioner per år. (Frida Stranne och Trita Parsi, Ordfront 2023). Det kan inte bli långa stunder av fred med USA som partner!

ANNONS

DCA-avtalet måste godkänna av riksdagen för att kunna träda i kraft, vilket förväntas ske före sommaren. Det har hastats igenom under nästan total tystnad från media och följaktligen är det ännu mycket få svenska medborgare som har insett vad det handlar om. Vet ens riksdagsledamöterna vad de ska godkänna? Avtalstexten på nära 400 sidor finns på regeringens hemsida och är mycket svårgenomtränglig och oklar.

Att avtalet är till nytta för USA är helt klart men fördelarna för Sverige är svåra att se. Under de tio år, till att börja med, som avtalet gäller, kommer amerikansk militär att kunna använda svenskt territorium som utgångspunkt för sina operationer i främmande länder utan att behöva invänta beslut från de övriga Natoländerna. Sverige kommer att riskera vedergällningsaktioner från USA:s fiender som ju automatiskt blir våra fiender. Vårt land kommer att bli betydligt osäkrare.

Vi avhänder oss möjligheten till en självständig, fredlig utrikespolitik. Hur skall vi kunna arbeta med diplomati och fredlig konfliktlösning om USA väljer att skicka trupper och missiler från vårt land? Ratificering av FN;s kärnvapenförbud, som många svenskar har hoppats på, kan vi glömma.

Men än är det tid för besinning. Runt om i Sverige arbetar grupper av oroliga medborgare för att försöka få till stånd en folkomröstning om DCA. Det pågår flera namninsamlingar. Det behövs mer tid för att svenska folket ska kunna sätta sig in i frågan.

ANNONS

Bottna för Fred

genom

Barbro Lindahl, Hamburgsund

Eli Tistelö, Hamburgsund

Kristina Olsson, Lysekil

Lars Nyberg, Hunnebostrand

Lena Jarlöv, Hamburgsund

Mena Macken Nyberg, Hunnebostrand

ANNONS