Elin Solvang, plan- och byggchef, Strömstad (arkivbild).
Elin Solvang, plan- och byggchef, Strömstad (arkivbild). Bild: Arkiv

Svar på fråga om båtplatser i Starekilen

Elin Solvang, plan- och byggchef, svarar Dick Schef.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad|

Replik till Dick Schef.

LÄS MER:Öppet brev till plan- och byggchefen

Beklagar att du upplever frågan om tillskapande av båtplatser i Starekilen som nedprioriterad av Strömstads kommun. Så är inte fallet, att skapa ytterligare kommunala båtplatser är prioriterat men antalet möjliga områden för utbyggnad få. Att bygga ut hamnområde är därtill förenat med mycket höga miljökrav vilket gör att arbetet drar ut på tiden. Starekilen har länge varit en utpekad resurs för utbyggnad av en småbåtshamn. Även Länsstyrelsen har varit positivt inställd till etablering av en hamn i Starekilen, men myndigheten har under senare år ställt sig mer tveksam och nya krav på kommunen att utreda påverkan på vattenområdet har rests.

ANNONS

Vid det samråd som hölls vid årsskiftet 2018/2019 påtalade Länsstyrelsen att kommunen behövde visa utbyggnadens eventuella påverkan på vatten­kvaliteten i vattenområdet (miljökvalitetsnormer). Enligt gällande lagstiftning får inte värdena försämras vid en exploatering.

Först när planeringsbeskedet är klart kan kommunen få en uppfattning om möjligheterna att genomföra en brygganläggning i Starekilen

Den utredning av påverkan som därefter tagits fram på konsultbasis har inte kunnat slutföras då Länsstyrelsen vill att den inkluderar uppfyllnad av krav som ska formuleras inom pågående arbete med Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Fysisk störning i grunda havsområden”. Denna underlagsrapport är fortfarande inte klar.

Nästa steg, när kommunens utredning är klar, är att söka planeringsbesked med utgångspunkt i utbyggnadens påverkan på miljö­kvalitetsnormer. Först när planeringsbeskedet är klart kan kommunen få en uppfattning om möjligheterna att genomföra en brygganläggning i Starekilen.

Detta är en kortfattad information om planeringsläget för småbåtshamnen. Önskas vidare information kan man alltid kontakta mig.

Vänligen,

Elin Solvang

Plan- och byggchef, Strömstads kommun

ANNONS