Andreas Nikkinen, Marlene Midtvedt och Per Midtvedt, Miljöpartiet Strömstad.
Andreas Nikkinen, Marlene Midtvedt och Per Midtvedt, Miljöpartiet Strömstad. Bild: Karin Björk

Strömstad behöver inte fler externa köpcentrum

Miljöpartiet Strömstad riktar kritik mot beslutet att öppna för livsmedelsförsäljning på Bastekärr.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Pandemin och den stängda gränsen visade tydligt riskerna med kommunens ensidiga beroende av gränshandeln. Under en period tycktes även Strömstads politiker inse det. Vi skulle satsa på utbildning och få fler ben att stå på.

I ljuset av detta är det svårt att förstå kommunstyrelsens beslut om att ändra detaljplanen på Bastekärr i syfte att bland annat tillåta livsmedelsförsäljning. Under många år var så gott som samtliga partier överens om att en sådan ändring skulle resultera i ytterligare ett externt köpcentrum, vilket skulle förstärka kommunens beroende av gränshandeln.

Att en majoritet av kommunens partier nu väljer att prioritera ytterligare köpcentrum är svårt att förstå. Kommunen saknar inte utmaningar. De senaste månaderna har det bland annat framkommit att Strömstad har mycket låg andel behöriga lärare i både förskola och skola. Istället för ytterligare externa köpcentrum som utarmar centrumhandeln och ökar beroendet av gränshandeln bör kommunens politiker fokusera på att stärka skolan och på allvar arbeta för ett bredare näringsliv!

ANNONS

Marlene E. Midtvedt (MP)

Andreas Nikkinen (MP)

Per Midtvedt (MP)

LÄS MER:Efter tio år – nu ska livsmedelshandel tillåtas på Bastekärr

ANNONS