Debatt: Strategi utan plan är bara ord –skicka tillbaka förslaget till KS

I STNB 28:e oktober presenterades kommunens nya näringslivsstrategi som klubbad, trots att antagande i fullmäktige kvarstår.

ANNONS
|

Det sätts så höga mål att jag hade stora förväntningar till strategidokumenten, men förslaget jag nu läst har brister som gör att fullmäktige inte kan ta ställning till det.

En god strategi kännetecknas av tydlighet på fyra områden; målbild, inriktning, vad som måste göras och måluppfyllelse. Tydlig målbild finns. Tydlig inriktning också, i form av fokusområden. Även tydlighet på vad som måste göras finns. Men inget om måluppnåelse. Konkreta mål ska tydligen komma i handlingsplaner man nu ska börja titta på.

KS ber fullmäktige anta en strategi som än inte går att följa upp. Var och en kan säkert sträcka sig efter topp tio och 500 nya jobb, men utan mål kopplat till egen roll kan ingen hållas ansvarig för egna handlingar.

ANNONS

LÄS OCKSÅ: Nya målet för Strömstad: Topp tio på företagsklimat inom sju år

Dessutom gör KS sitt bästa för att sprida ut ansvaret. Det visar följande avsnitt:

”Kommunstyrelsen är huvudansvarig för näringslivsstrategin i samverkan med näringslivet. Ansvaret för genomförandet av näringslivsstrategin berör en eller flera nämnder samt de kommunala bolagen men också näringslivet och dess organisationer. Kommun och näringsliv skall tillsammans ansvara för att näringslivsstrategin genomförs och att målen nås. Strategin omsätts i årliga handlingsplaner som bereds i samverkan med näringslivet och beslutas av kommunstyrelsen.”

Ett praktfullt exempel på pulverisering av ansvar. I en politisk styrd organisation ska det alltid vara politikerna som är ytterst ansvariga.

Genomförandet saknar logik. Arbete mot mål leder till succé eller fiasko. Heder och ära eller konsekvens. För politiker konsekvens i nästa val. Inom förvaltning i värsta fall genom att skiljas från sin tjänst. Externa från näringslivet kan förstås inte hållas ansvariga, hur skulle det gå till? Formuleringen innebär att KS bäddar för fiasko och vill dela konsekvensen med flest möjliga.

Dialog med näringslivet måste förbättras. Men det är skillnad på dialog, samverkan och ansvar. KS föreslår en överdrivet tät samverkan med näringslivet. Hur säkras objektiv hantering av konkurrenter till näringsidkarna i näringslivsrådet? Intressekonflikter kommer uppstå, därför är viss distans nödvändigt.

ANNONS

Kommunen måste kunna bemöta näringslivet utan att äventyra sin integritet. Gränsen går någonstans mellan dialog och samverkan. Att inkludera näringslivet i ansvaret är att gå för långt.

Strategin säger inget om kultur. Förvånande, eftersom kommunalrådet har erkänt att kulturen måste ändras. Förslaget vittnar tyvärr om en kommunstyrelse utan vilja att ta ansvar eller handla. En ej önskvärd kultur.

Tanum ligger på plats 135 på rankingen. Där lägger kommunalråd och kommundirektör en dag i veckan på företagsbesök och ta pulsen på näringslivet.

2018 låg Strömstad på plats 106. Kent Hansson blev kommunalråd januari 2019. Raset till plats 279 har skett på hans vakt. Han har inte svarat på hur många företagsbesök han gjorde mellan plats 252 och 279.

Tanum handlar. Strömstad ordar. Rankingen säger sitt.

Utan handlingsplaner är strategin bara ord. KS ber fullmäktige anta en strategi utan en enda milstolpe för sitt eget arbete. Det håller inte att peka på planer som komma ska. Strömstad har rasat i fem år. Fullmäktige måste kräva handling. Nu.

Jag yrkar på att fullmäktige skickar förslaget tillbaka till KS och begär något som är konkret och mätbart. Något som tydliggör vem som är ansvarig, och säkerställer att ansvariga faktisk handlar resten av mandatperioden.

ANNONS

Christopher Andersen

ANNONS