Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Stefan Bennhage

Stoppa införandet av varannandags­utdelning

Hela Sverige ska leva: Regeringen får inte låta demokratin urholkas på så sätt att äldre och andra boende på landsbygden utesluts från möjligheten till att delta i debatter och nyhetsflöde.

ANNONS
|

Följande är en kort beskrivning om hur postgången fungerade då postväsendet togs i bruk på 1600-talet. Myndigheternas postbefordran var dock inte reguljär, postbud skickades då det fanns försändelser som behövde komma fram. Posthornet är i Sverige symbolen för Posten. Det togs i bruk på 1600-talet, då postväsendet infördes i Sverige. Distributionen skedde genom ett nätverk av bondgårdar. Drängen som kom med posten anmälde sin ankomst genom att tuta i hornet.

Då var det dags för den postansvarige på gården att göra sig redo att föra posten vidare till nästa gård. Hornet användes också för att signalera postens avgång från gården, samt för att ­bereda plats på vägarna.

ANNONS

Så var det på 1600-talet. Vi är inte så långt bort till att återgå till detta år 2021 när man nu inför varannan dags utdelning som man har testat i ett pilotområde i Skåne under hösten 2020.

På vissa håll kommer det tre distributionsbilar efter varandra. En för posten, en för reklam och en tredje för tidningar

När man började med detta test såg Sverige inte ut som det gör idag efter det att covid-19 kommit. Allt fler arbetar hemma, många vill flytta ut på landsbygden men servicen där håller på att försvinna. Många får åka upp till tre–fyra mil för att hämta ut små paket, i stället för att brevbäraren har dem med sig.

På vissa håll kommer det tre distributionsbilar efter varandra. En för posten, en för reklam och en tredje för tidningar. Detta borde gå att lösas genom samarbete så att i alla fall tre blir två.

Länsavdelningarna i Hela Sverige ska leva ställer inte upp på denna förändring utan anser att post och tidningar ska levereras dagligen i hela landet. Småpaket ska kunna levereras av lantbrevbärarna främst som en miljöbesparande åtgärd men det är också en service. Både på landsbygden och i städerna.

Vi vill att regeringen och PTS pausar införandet av varannandags­utdelning

Vi i Hela Sverige ska levas länsavdelning i Fyrbodal vill att regeringen pausar Postnords införande av varannandagsutdelning till dess att den utredning som ska ledas av Britt Bohlin har lämnat sitt förslag, dvs 31 januari 2023.

ANNONS

Vi vill också att regeringen och PTS pausar införandet av varannandags­utdelning tills de nationella målen för digitalisering på landsbygden har uppfyllts.

Regeringen får inte låta demokratin urholkas på så sätt att äldre och andra boende på landsbygden med dålig mobiltäckning och dåliga eller helt i avsaknad av tillgång av bredband utesluts från möjligheten till att delta i debatter och nyhetsflöde. Vi riskerar också att de lokala nyhetstidningarna läggs ned.

Postnord bör även informera berörda hushåll på landsbygden om och när varannandagsutdelning kommer att införas. Ingen sådan information har lämnats till berörda hushåll förutom uppgifter på Postnords hemsida och den debatt som förs i dagspressen.

Christer Johansson

vice ordförande i Fyrbodalavdelningen av Hela Sverige ska leva

ANNONS