Det var i slutet av november förra året som polis kallades till Tanumskolan och eleverna fick stanna kvar inomhus sedan ett dödshot skickats till en elev.
Det var i slutet av november förra året som polis kallades till Tanumskolan och eleverna fick stanna kvar inomhus sedan ett dödshot skickats till en elev. Bild: Marita Adamsson

Skolan måste bli en trygg plats för alla

Insändare från en elev i årskurs 8 på Tanumskolan.

ANNONS

Det har varit problem på Tanumskolan i flera år. Lärare som blir sjuka, många olika vikarier, ingen arbetsro och stök i korridorerna. Detta måste få ett slut!

På grund av restriktionerna under den stora coronapandemin, som innebar att man skulle stanna hemma vid minsta förkylningssymtom blev det väldigt jobbigt för många elever och lärare.

Både elever och lärare hade stor frånvaro. Det var många vikarier och inställda lektioner. Vi fick nästan ingen riktig undervisning och på de lektionerna vi hade blev det ofta kaos. Detta har fortsatt även efter att restriktionerna släppt och pandemin tagit slut. Det har till och med blivit värre.

ANNONS

Den miljön som ska vara en säker och trygg plats är helt förstörd nu

Den stökiga skolmiljön har gjort att jag och många andra elever inte vågar gå till skolan. Man vet aldrig vad som kommer hända där. Fotbollar sparkas inomhus, toaletter saboteras, skadegörelse, hot om våld och allmänt stök och bråk. Det skriks diskriminerande ord och ritas hakkors på väggarna. Många lärare ställer också väldigt höga krav på oss på en nivå som inte ens en vuxen skulle klara av i en stökig arbetsmiljö. Om och om igen händer detta. Ingen gör något. Varför är det så? Den miljön som ska vara en säker och trygg plats är helt förstörd nu.

Det enda lösning som jag har erbjudits har varit att jag ska gå till den ”Lilla gruppen” när det är för stökigt.

Mitt svar på det är, varför ska vi som vill lära oss något och som jobbar behöva gå undan? Varför ska vi behöva lämna klassrummet för att andra inte sköter sig? Det är helt orimligt. Jag anser att den lilla gruppen inte erbjuder samma undervisning som de andra får. Där finns inte lärare för alla ämnen och jag som tycker att det är roligt att diskutera får inte den chansen.

Lärarna och politikerna måste prioritera det här. Annars kommer det bli ytterligare ett förlorat år för oss elever

Detta måste tas tag i. Stöket har hållit på alldeles för länge. Lärarna och politikerna måste prioritera det här. Annars kommer det bli ytterligare ett förlorat år för oss elever.

ANNONS

Jag vet att många lärare kämpar för oss elever och för vårt välmående på skolan. Jag märker också att många lärare inte mår bra i skolmiljön.

Det måste ske en förändring NU!

Vi elever förtjänar bättre. Vi har rätt till en bra arbetsmiljö och vi har rätt till bra undervisning. Barnkonventionen är svensk lag. Den ska följas. Det är vuxnas ansvar att se till att skolan är en trygg plats. Hade ni velat vistas i en sådan här miljö?

Vill ni verkligen att så många elever ska gå miste om sin utbildning?

Elev i årskurs 8, Tanumskolan

ANNONS