Jan Wogel med ett inlägg i debatten om Canningområdet i Strömstad.
Jan Wogel med ett inlägg i debatten om Canningområdet i Strömstad. Bild: Arkiv

Skala ner Canningprojektet

Jan Wogel: "Marknaden för ­exklusiva bostadsrätter i Strömstad är i det närmaste stendöd."

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Debatten om Canningområdet håller på att nyktra till. Efter att i Strömstads Tidning de senaste veckorna kunnat ta del av de olika partiernas ställnings­taganden förefaller det klart att en tydlig majoritet nu inser att ett fullföljande av intentionsavtalet med Riksbyggen vore ohållbart. Men önskvärt vore om man i den här frågan kunde uppnå ett politiskt konsensus då projektet kommer att kunna löpa över flera mandatperioder.

Centern och Liberalerna hävdar dock fortsatt att Strömstad om planen fullföljs för 41,3 miljoner skulle få 350 lägenheter, varav 90 hyresrätter. Det resonemanget och den kalkylen bygger på ett rent önsketänkande. Detta av främst två skäl:

ANNONS

1. Marknaden för ­exklusiva bostadsrätter i Strömstad är i det närmaste stendöd. Möjligtvis att det skulle kunna gå att locka fritidsboende norrmän, men ett tillskott av 260 nya bostadsrätter skulle under överskådlig tid inte kunna fyllas med åretruntboende.

2. Siffran 41,3 miljoner kronor är en nettokostnad. Det innebär att den totala kostnaden för kommunens åtaganden är betydligt ­högre, någonstans ­mellan 150 och 200 miljoner kronor. Att större anläggningsarbeten blir dyrare än budgeterat är snarare regel än undantag. Säg att för­dyringen skulle bli 20 procent så ökar kommunens kostnader med mer än 30 miljoner kronor.

Sammantaget skulle detta scenario innebära en netto­kostnad för Strömstads kommun på närmare 100 miljoner ­kronor

Intäktssidan bygger på att Riksbyggen skulle ­betala för marken i den takt man behagar bygga. Låt säga att man i slut­ändan inte bygger mer än 80 procent av det man har rätt till. Då har kommunens intäkter minskat med cirka 25 miljoner kronor. Sammantaget skulle detta scenario innebära en netto­kostnad för Strömstads kommun på närmare 100 miljoner ­kronor vilket motsvarar ­cirka 20 000 kronor för ­varje förvärvsarbetande Strömstadsbo. Snacka om att sitta med Svarte-Petter.

Miljöpartiet å sin sida fortsätter propagera för att man ska plottra sönder Skeppsbroplatsen med äldreboende och lite park. Men man bortser helt från att det under åtminstone de närmaste 10 åren finns ett uppenbart behov av ­centrumnära p-platser som i så fall måste ersättas om inte centrumhandeln ska drabbas hårt. Om man istället har lite is i magen kommer sannolikt parkeringsfrågan lösas av sig själv i och med den tekniska utvecklingen av självkörande bilar och man skulle då kunna skapa en riktig park av hela Skeppsbroplatsen. Äldreboende skulle sanno­likt i viss utsträckning ­kunna ordnas i sjukhus­lokalerna som idag till stora delar står tomma.

ANNONS

Låt oss hoppas att kommunalrådet Kent Hansson i den här frågan lyckas i sin intention att skapa en bred lösning som alla ställer sig bakom.

Canningtomten är en värde­full resurs för Strömstad och ett nedskalat ­bostadsprojekt i enlighet med de ursprungliga planerna är fortfarande möjligt. Men kommunens ekonomiska riskexponering måste minskas. Ett sätt är till exempel att avstå från att spränga bort halva berget, vilket heller inte behövs om programmet minskas.

Låt oss hoppas att kommunalrådet Kent Hansson i den här frågan lyckas i sin intention att skapa en bred lösning som alla ställer sig bakom. En lösning som innebär att Skeppsbro­platsen sparas för kommande generationer, att Canning bebyggs i en rimlig skala med stor andel hyresrätter och att Strömstads skattebetalare i största möjliga utsträckning slipper subventionera dessa bostäder.

Jan Wogel

ANNONS