Andreas Hansson (C).
Andreas Hansson (C). Bild: Thomas Bennelind

Satsa på Ström­stiernaskolan

Andreas Hansson (C): Centerpartiet vill att vi snabbast möjligt påbörjar en ombyggnation av skolan för en tryggare och anpassad lärmiljö.

ANNONS
LocationStrömstad|

Vi måste satsa på våra barn och unga, de är vår framtid!

Våra unga är de som ska bygga vidare på vårt samhälle och för att de ska kunna utvecklas så bra som möjligt i livet så måste de få en riktigt bra utbildning. Skolgången i Strömstad är bra men kan bli bättre. För att eleverna ska ta till sig allt skolmaterial och undervisningen från lärarna så måste deras lärmiljö vara bra. Precis som vi vuxna vill ha en bra arbetsmiljö där vi arbetar.

Strömstiernaskolan är för liten, det är redan många elever och det kommer bli fler de närmsta åren. Skolan är inte heller anpassad till modern undervisning och rastmiljö. Det finns besvär med otrygghet och oroligheter på skolan idag och de kommer öka i takt med elevantalet om vi inte satsar på dessa unga elever. I slutet av 2021 lämnade Centerpartiet in ett gemensamt initiativ tillsammans med övriga oppositionspartier där vi krävde mer trygghetsskapande insatser till Strömstiernaskolan vilket nu nekats av S-majoriteten. Att vara i en orolig lärmiljö skapar en dålig inlärning samt osäkra och otrygga elever.

ANNONS

Behovet av ombyggnation har varit känt i många år och arbete har varit på gång med en stor ombyggnation av skolan men har av S-majoriteten förhalats av oklara skäl och nu också bantats för andra gången. Centerpartiet vill att vi snabbast möjligt påbörjar en ombyggnation av skolan för en tryggare och anpassad lärmiljö med bra elevutrymmen. Det är våra unga och vår framtid värda!

Andreas Hansson (C)

ANNONS