Regionpolitiker som tigger pengar av staten

Av någon anledning har tydligen ansvaret för regionernas, tidigare landstingen, ekonomi hamnat hos regeringen.

ANNONS
|

Regionpolitiker som tigger pengar av staten. Av någon anledning har tydligen ansvaret för regionernas, tidigare landstingen, ekonomi hamnat hos regeringen "rädda välfärden".

Regionerna, gäller även för kommunerna, har en egen skattebas, beskattningsrätt, dvs skall hantera sin egen ekonomi. De senaste 15 åren har andelen statsbidrag i regionernas budget ökat till 20 procent. Om nu Sveriges regioner skall få statsbidrag måste regeringen ställa krav på regionerna, diktera vilka verksamheter som kan läggas ned och vilka effektiviseringar som måste göras, gäller samma för kommuner.

I regioner med "frivilliga verksamheter" med filmbolag, orkestrar/symfoniker och opera finns goda möjligheter att hitta medel till mer sjukvård utan ökade statsbidrag förutom inom en omfattande administration/byråkrati som måste minskas.

ANNONS

Anders Ekström

ANNONS