Strömstads sjukhusfastighet, Pilen 5.
Strömstads sjukhusfastighet, Pilen 5. Bild: Marita Adamsson

Debatt: Regionens sjukvård ska finnas kvar i Strömstad

Att säkerställa för medborgarna i Strömstad att deras sjukhus kommer finnas kvar är vår rödgröna lednings ambition.

ANNONS
LocationStrömstad|

Vi strävar efter att utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och region, inte sälja ut eller gå ut på upphandling, skriver Janette Olsson (S), ordförande för den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR, Kent Hansson (S), kommunalråd i Strömstad, Anna Kahn (V), styrelseordförande för NU-sjukvården samt Göran Larsson (MP), styrelseordförande Närhälsan.

Sjukvården står inför många utmaningar, där avstånd och demografi spelar stor roll. I Strömstad har vi också specifika geografiska utmaningar, men vår ambition är klar: Vi vill samverka för att bedriva sjukvård på närsjukhusen i Fyrbodal. Det ligger i allas intresse att våra sjukhus finns kvar och fortsätter leverera kvalitativ vård till befolkningen i området.

ANNONS

Vi har arbetat fram ett långsiktigt beslut för att bedriva nära specialiserad vård i Strömstad, med hänsyn till demografin i området. Genom dialog med regionens och kommunens aktörer, samt med hjälp av mobila team, strävar vi efter att ge varje individ förutsättningar för ett bra liv, oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.

Närhälsan bidrar till att inom Fyrbodal säkra tillgängligheten till den nära vården. Sedan 2023 har Närhälsan pågående uppdrag i Strömstad, med ett mobilt team som stärker trygghet och kvalitet för invånare i behov av vård mellan kommunerna i västra Fyrbodal och NÄL. Denna utveckling gynnas och stärks inte minst av våra närsjukhus, vilket är särskilt viktigt på grund av vår stora geografi inom Fyrbodal.

Tillgången till nära vård är en avgörande fråga för Strömstads befolkning. Det handlar om att våra invånare ska ha ett vårdutbud som ger grundtrygghet och gör Strömstad till en attraktiv kommun att bo i. Det är viktigt att det vårdutbud vi idag har i Strömstad bevaras och utvecklas. Närsjukhuset erbjuder specialistkompetenser som innebär tillgänglighet till vården och minskar behovet av resor.

Vi har idag två vårdcentraler som har öppet på vardagar mellan kl 07.30 och 17.30. Helger och kvällar fram till kl 22 hänvisas vår befolkning till jourcentralen i Tanumshede. Övrig tid på dygnet är NÄL alternativet och dit är det över 13 mil. Vi har, liksom många andra kommuner, en åldrande befolkning. Tillgången till nära vård är en oerhört viktig fråga för Strömstad och dess befolkning.

ANNONS

Fortfarande finns mycket att göra, men vi ser positivt på framtiden. Strömstads sjukhus - liksom alla närsjukhus i Fyrbodal - är en viktig del av vår sjukvård. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att säkra dessa sjukhus för att skapa en ännu mer sammanhållen och nära vård för befolkningen i Strömstad.

Janette Olsson (S), ordförande för Strategiska Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Kent Hansson (S), kommunalråd Strömstads kommun

Anna Kahn (V), ordförande för NU-sjukvården

Göran Larsson (Mp), ordförande Närhälsan

ANNONS