Vid Källvikens gamla kursgård planeras ett hotellbygge.
Vid Källvikens gamla kursgård planeras ett hotellbygge. Bild: Olle Lindeborg

”Provocerande stadsplanering invid nationalpark”

Insändare: ”Upplevelsen av området ändras totalt i en bygd där turism är en huvudnäring”.

ANNONS
LocationStrömstad|

För några veckor sen presenterade Strömstads kommun ett mycket kontroversiellt planförslag för området Källvik 1:73 invid Capristranden, strax norr om Strömstad.

Projektplanen innebär att man i nära anslutning till speciellt skyddsvärd natur med två naturreservat, två marina nationalparker och ett Natura 2000 område vill göra en massiv byggsatsning som i ett slag totalt ändrar upplevelsen av området. En storstads lik miljö med höghus skapas långt utanför Strömstads övriga stadsbebyggelse.

Exploatören vill bygga två egentligen oförenliga projekt: Ett nytt bostadsområde för permanentboende och en ny men överdimensionerad turistanläggning som skall ersätta en gammal kursgård. Byggnaderna är inte alls anpassade till området utan i upp till 6 våningar!. Får dom inte bygga båda projekten så bygger man inte något vilket förklarar det kontroversiella planförslaget från kommunen.

ANNONS

Vi anser att det här är att tänka i helt fel banor i Strömstad som är så berömd för sin kustnatur vilken samtidigt är dess ”varumärke” och livsnerv. Det förefaller också fel tänkt att tro att den typ av turistanläggning som ligger i planförslaget kan attrahera. Konflikten stadsmiljö- permanentboende och naturturism är uppenbar. Kan en sådan miljö verkligen locka turister? Det är svårt att begripa och vi ser inte att någon professionell analys av de centrala frågorna om attraktionskraft och överexploatering gjorts i planarbetet.

Förutom att det också uppenbart är en överexploatering av ett redan livligt frekventerat och älskat område så kommer exploateringen att kraftigt påverka alla de naturvärden som finns här. Inte bara i själva närområdet utan milsvitt runt om. Här påverkas upplevelsen av naturen på ett mycket negativt sätt då man turistar i fritidsbåtar, paddlar kajak, vandrar på de båda naturreservaten i området eller besöker de många öarna i nationalparkerna. Upplevelsen av storstad förstärks på kvällar och nätter då ljusen tänds.

Man sågar av den gren man sitter på ! Det är ju dessa naturvärden som hela bygden skall leva av i en framtid. Upplevelsen av området ändras totalt i en bygd där turism är en huvudnäring.

ANNONS

Några få gynnas av planförslaget men en hel massa människor och aktiviteter drabbas och det är en påverkan som varaktigt kommer att hämma utvecklingen av turismen och friluftsliv i hela stor-området och även påverka Norge.

Protestera mot detta och låt kommunen veta vad ni tycker innan remisstiden går ut!

Hans Nyman

Gunilla Drake

LÄS MER: Hotell och bostäder planeras i ny stadsdel på Källviken

LÄS MER: ”Viktigt att det inte går överstyr med höghus i området”

LÄS MER: Röster mot Källvikenplaner: "Hot mot friluftslivet"

ANNONS