Tandsköterskor lämnar redan nu yrket, i Västra Götalandsregionen s rapport ”tack för mig” framgår att en drivande orsak till att man slutar är ” framför allt låga löner och dålig löneutveckling”, skriver debattören.
Tandsköterskor lämnar redan nu yrket, i Västra Götalandsregionen s rapport ”tack för mig” framgår att en drivande orsak till att man slutar är ” framför allt låga löner och dålig löneutveckling”, skriver debattören. Bild: Martina Holmberg / TT

Debatt: Personalflykt resultatet när VGR fortsätter att hålla ner lönerna

I Västra Götalandsregionen ser vi hur lönerna för Visions yrkesgrupper börjar bli klara och det är med förskräckelse man läser utfallen. Löneökningar som redovisas på runt 2,5 procent med ett märke på 4,1 procent för redan lågavlönade grupper. Hur vill Västra Götalandsregionen att vi ska rekrytera och behålla personal om vi låter lönesvaga grupper tappa än mer mot marknaden? skriver Jonas Ericsson, Vision.

ANNONS
|

Märket är nu sedan en månad satt för löneökningstakten i avtal för 2023–2025. Parterna inom industrin har därmed satt det så kallade märket för avtalsperioden. Industriparterna har i avtalen enats om en löneökningstakt på 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.

I Västra Götalandsregionen ser vi hur lönerna för Visions yrkesgrupper börjar bli klara och det är med förskräckelse man läser utfallen. Löneökningar som redovisas på runt 2,5 procent med ett märke på 4,1 procent för redan lågavlönade grupper. Vision begärde på detta en extra förhandling på detta vilket inte ledde till annat än att arbetsgivaren informerade om att ingen lönesatsning kommer att göras för 2023 för att nå upp till märket.

ANNONS

Tandsköterskor lämnar

Hur vill Västra Götalandsregionen att vi ska rekrytera och behålla personal om vi låter lönesvaga grupper tappa än mer mot marknaden?

Tandsköterskor lämnar redan nu yrket, i Västra Götalandsregionens rapport ”Tack för mig” framgår att en drivande orsak till att man slutar är ”framför allt låga löner och dålig löneutveckling”.

Medicinska sekreterare och vårdadministratörer lämnar både regionen och yrket, var femte anställd inom vårdadministration väljer att lämna yrket helt enligt rapporten ”Tack för mig” som även där pekar på att en stor orsak till att personal slutar är låg lönenivå och dåliga karriärmöjligheter.

Från SU får vi höra att ”Vårdadministratörer tillhör majoriteten av grupper som inte prioriterats av SU under 2023. Det är ingen skillnad gentemot tidigare år, till exempel 2022 då utfallet blev 2,10 procent för motsvarande grupp”.

Till Västra Götalandsregionens ledning och politik vill vi påminna om hålen som redan gapar tomma i flertalet yrken, svårigheten som redan finns att rekrytera i många yrkesgrupper

I rapporten är det genomgående även bland vårdpersonal att lönen är en stor faktor till att personal slutar, och att då se att Västra Götalandsregionen inte ens har en ambition att nå det nysatta lönemärket är rentav märkligt.

När Vision pratar med elever på yrkeshögskolor som utbildar bland annat tandsköterskor och medicinska sekreterare får vi till oss mycket oro men värst av allt är att elever väljer att hoppa av sina utbildningar för att ta arbete som inte kräver utbildning på annat håll för att det inte lönar sig att utbilda sig.

ANNONS

Till Västra Götalandsregionens ledning och politik vill vi påminna om hålen som redan gapar tomma i flertalet yrken, svårigheten som redan finns att rekrytera i många yrkesgrupper. Och det entydiga svaret från många av de som lämnar sina anställningar för att lönen inte är tillräcklig.

Det är dags att satsa på löner som räcker att leva på.

Jonas Ericsson, avdelningsordförande Vision Västra Götalandsregionen

ANNONS