Helena von Bothmer, Kosternämnden.
Helena von Bothmer, Kosternämnden. Bild: Thomas Bennelind

Öppet brev till de politiska partierna i Strömstad

Kosternämnden: Nu är det två veckor kvar till valet, och vi önskar besked på ett antal frågor från respektive parti inom kommunen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeKoster|

På riksnivå togs för 2022 beslut om en budgetproposition med stora satsningar för en levande och växande landsbygd. Den innehåller en kraftfull politik för att hela landet ska utvecklas. Enligt denna fattade proposition ska alla i Sverige, oavsett var man bor, kunna leva, utvecklas och förverkliga sina drömmar.

Budgetpropositionens satsningar syftar till att skapa fler jobb och hållbar utveckling i hela landet, säkra tillgången till välfärd och service såväl i landsbygd som i städer, öka tillgängligheten genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem och bidra till ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Hela Sveriges potential ska användas.

Tillsammans ska vi ta Sverige framåt efter pandemin och bygga samhället starkare och mer hållbart.

ANNONS

(Texten hämtad från Hela landet ska leva - regeringens budgetproposition 2022).

Utifrån rikspolitikens intention i den aktuella budgetpropositionen, önskar vi besked från er politiker hur ni lokalt i vår kommun vill förverkliga detta. Det gäller såväl ö-samhällen som Koster och Tjärnö, som småsamhällen i glesbygd som Krokstrand och Hogdal.

Hur tänker ni i ert parti att småsamhällena kan bidra till en hållbar robust utveckling med sikte på Agenda 2030 och de stora utmaningar vi står inför?

Vad vill ni satsa på för småsamhällenas överlevnad vad gäller kommunal service som t ex hemtjänst, skola och boende?

Hur vill ert parti samarbeta i sakfrågor kring småsamhällena, dels med andra partier och dels med de lokala krafter som finns i t ex Kosternämnden?

Vi ser fram emot era konkreta svar i god tid före valet!

Tillsammans ska vi ta hela Strömstad framåt och bygga vårt samhälle starkare och mer hållbart. Hela kommunens potential ska användas!

Med vänliga hälsningar

Kosternämnden

genom Helena von Bothmer

ANNONS