Debatt: Omfattande diskriminering i svenska skolor

Över hela Sverige förvägras barn den utbildning de har rätt till för att skolorna inte anser att de har rätt resurser, skriver företrädare för lokala antidiskrimineringsbyråer.