Eldrift är framtiden för båttrafiken på Koster.
Eldrift är framtiden för båttrafiken på Koster. Bild: Strömstads Tidning

Debatt: Om Koster Marin och Kostertrafiken

Så har det hänt igen. I en upphandling förlorar ett lokalt bolag mot ett stort bolag med säte långt från platsen där den skall verka.

ANNONS
|

Upphandlingar är känsliga och man får ofta intrycket av att de avgörs huvudsakligen på ekonomiska faktorer för en specifik verksamhet och att man ej tar hänsyn till de negativa effekterna eller avsaknad av positiva effekter på kringverksamheter.

Kosteröarna har långe varit en stor del av turismverksamheten i Strömstad och det har nämnts siffror på 30 % av Strömstads turisminkomster.

Hur Kosteröarna fungerar är därför av stort intresse för Strömstads kommun. Utveckling på Koster befolkningsmässigt har varit negativ de sista årtiondena med en minskande och åldrande befolkning, nedläggning av skola och – förskola, svårighet att få bostäder överhuvudtaget och speciellt till rimlig månadskostnad och få heltidsarbeten på öarna.

ANNONS

Förändringar i kringfaktorer är avgörande för den fortsatta utvecklingen. En väsentlig faktor när det gäller överlevnad av kommundelar som öar är effektiva kommunikationer. Erfarenheter från Göteborgs skärgård visar på den centrala betydelsen av välfungerande kommunikationer för att få unga människor att bosätta sig på en ö och det är en del av begreppet bobarhet.

Enligt vad står i pressen kommer två båtar trafikera Koster. Detta kommer ej vara tillräckligt under högsäsong. Det verkar vara båtar med aluminiumskrov. Kommer ej fungera vid istider vilket ej är uteslutet att de kan komma.

En av fördelarna med lokala bolag är att befolkningen och kunderna lättare kan ha kontakter med firman vilket ofta är svårt med stora och långväga bolag vilka ofta då intar en formalistisk attityd.

Genom sin lokala förankring har Koster Marin på olika sätt bidragit till utveckling och arbetstillfällen eller i varje fall bromsat avveckling av verksamheter på öarna.

Är Västtrafiks beslut slutgiltigt eller finns det förhoppningsvis möjlighet att det kan ändras och vad krävs för detta och vilka kan agera och hur ?

Gudmund Bergqvist

ANNONS