Debatt: Om jag var kommunalråd

Med en företagsrankning som nästan inte kan bli sämre och ett behov av att utveckla och bredda Strömstads näringsliv är det märkligt att man överväger lösningar som tar oss bakåt miljömässigt och ger skatteintäkter i andra länder.

ANNONS
LocationStrömstad|

Om jag var kommunalråd skulle mitt fokus vara framåtriktat för Strömstad.

Vi har ett godkänt NATO-medlemskap. Det medför möjligheter att söka pengar för infrastruktur och säkerhet.

Hur skulle en sådan ansökan se ut? Vad har Strömstad att erbjuda NATO? Det är frågor som ett kommunalråd i samarbete med näringslivet borde fokusera på.

Frågar du mig, så finns det massor av möjligheter. Detta är tre av dem:

1) Vi har en fantastisk ny kabel för datatrafik mellan Oslo - Strömstad - London. Att lägga en datahall i Strömstad skulle ge redundans och trygghet för alla Natoländerna och jobb och skatteintäkter till Strömstad. IT borde vara Strömstads nästa godis.

ANNONS

2) Vi har en hamn, som näst efter Göteborg och Lysekil kan ta emot stora båtar. Om man hade fokus på elförsörjningen skulle man kunna lösa ett av dagens problem men även förbereda för framtiden. Kanske skulle man kunna locka till sig ett nytt rederi och skapa nya arbetstillfällen.

3) Vi har en flygplats som en gång för många år sedan fick godkänt en EU-ansökan med många miljoner för att bygga ut och förlänga landningsbanan. Tyvärr lyckades inte dåvarande politiker att genomföra. Flygplatsen är viktig av flera anledningar: För NATO handlar det om trygghet och för företagarna om vinst. Kastrup kan inte byggas ut mer så idag väljer danska bolag mellan Hamburg eller Göteborg när de ska expandera. Med en något längre landningsbana kan Strömstad vara underleverantör till Göteborg. Dessutom finns en växande turism bland otroligt rika människor som kommer med egna plan. Vi borde vara ett självklart besöksmål för de. Även här bör fokus ligga på elförsörjning och miljömässiga korrekta framtidslösningar.

Ur NATO-synpunkt är upprustningen av Västkusten strategiskt viktig.

Ur Strömstads synpunkt är politisk ledning, dialog med näringslivet och vilja att förändras helt avgörande för vår framtid.

Vi har ett gynnsamt läge både geografiskt och tidsmässigt. Ska de ekonomiska satsningarna gå till Strömstad eller en annan kommun?

ANNONS

Ska Tanum fortsätta att ha lägre arbetslöshet än Strömstad?

Ska företagarna få en gynnsam miljö för dialog och utveckling?

Om jag var kommunalråd skulle detta vara överst på min agenda.

Mette Johansson

Liberalerna, Strömstad

ANNONS