Debatt: Om intrång i yttrandefriheten i Strömstad

Under flera århundraden har yttrandefriheten varit den kanske viktigaste beståndsdelen i Sveriges demokrati.