Kommunalrådet Kent Hansson (S) får kritik av Christopher Andersen, och svarar direkt.
Kommunalrådet Kent Hansson (S) får kritik av Christopher Andersen, och svarar direkt. Bild: Olle Lindeborg

”Obefintligt politiskt ledarskap”

Insändarskribenten Christopher Andersen riktar kritik mot kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson efter ärendet med räddningschefen, och får svar direkt.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I rollen som kommunalråd är Kent Hansson fulltidspolitiker med lön och Strömstads politiska ledare. Strömstads invånare kan och bör ha förväntningar på hans ledarskap.

Ur ledarskapsperspektiv var tidningens artikel om det extrainkallade kommunstyrelsemötet i veckan som gick deprimerande läsning.

LÄS MER:Kommundirektörens miss ska granskas externt

LÄS MER:Mats Brocker köpte ut räddningschef för miljonbelopp: ”Det låg mer i potten”

På frågan: «Ställde inte kommunalrådet några följdfrågor i samband med att han fick information om att räddningschefen skulle sluta?» svarade kommunalrådet «I det här fallet trodde jag att räddningschefen insåg det omöjliga i situationen och sade upp sig.»

I ett personalärende rörande en chef för en samhällskritisk funktion räcker det förstås inte att tro. Redan här brister det i ledarskapet.

I helgen flöt det upp en epost från kommundirektören till kommunalrådet och övriga medlemmar av personalutskottet. Där framgår det tydligt vad som var status i personalärendet. Jag rekommenderar att tidningen går ut med innehållet i eposten i sin helhet. Essensen är i alla fall att kommundirektören den 13 december 2021 redovisade status i ärendet för personalutskottet, och avslutade med följande:

ANNONS

«Vi förhandlar och avslutar med personen under veckan. Återkommer med mer information så fort det går. Om ni har funderingar eller vill ha mer information så kontakta mig direkt.»

Från ett ledarskapsperspektiv är det chockerande ignorant

Ska vi tro det Kent Hansson sa i det extrainkallade kommunstyrelsemötet förhöll alltså han och de övriga medlemmarna i personalutskottet sig passiva i ett halvår efter att dom mottog den informationen. Ett halvår! Från ett ledarskapsperspektiv är det chockerande ignorant.

Nu riktas fokus på kommundirektören för att han inte aktivt följde upp med rapportering.

Men vad ska vi tycka om att vare sig kommunalråd Kent Hansson (S) eller personalutskottets medlemmar Mats Granberg (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) tog några initiativ alls för att följa upp en personalsak. En sak de faktiskt blev informerade om?

Om det är så att kommunalrådet eller personalutskottet hade åsikter om vad uppgörelsen skulle kosta fick de alltså klar och tydlig information om att det skulle förhandlas. Men vare sig kommunalrådet eller personalutskottet såg tydligen något behov av att följa upp informationen dom fick av kommundirektören. Inte innan de blev tvingade att göra det. Ett halvår senare.

Kent Hanssons utlåtanden om insinuationer, lågvattenmärke, och «kunde vi kommit billigare undan?» faller därmed till marken. Han hade all möjlighet att agera. Det gjorde han inte. Vare sig han, eller någon av de andra politikerna i personalutskottet.

ANNONS

Det handlar om politiker som inte agerar alls

Vi behöver ingen revision för att inse att den som förhåller sig passiv heller inte utövar sitt ledarskap. I det här fallet ledarskap på poster politikerna fått genom väljarnas förtroende. Det behövs heller ingen revision för att förstå att ärendet om personalutköp inte handlar om en kommundirektör som agerar på egen hand. Det handlar om politiker som inte agerar alls.

Slutsatsen är att Strömstads kommun har personer i politiska positioner, men vi har ingen politisk ledning. Och det verkar tyvärr som vi har gott om politiker som blundar, skyller ifrån sig, och sopar obehagliga ärenden under mattan.

Gott att det snart är val.

Christopher Andersen

Svar från Kent Hansson

Jag har full förståelse för att det finns synpunkter på ärendet beträffande avslutet av anställningen för den tidigare räddningschefen.

Att döma ut mitt ledarskap grundat på att jag inte korsförhört kommundirektören ingående om ett ärende som denne handlägger är lite väl lättvindigt.

Kort tid efter att vi mottog e-posten som du hänvisar till, fick jag och flera med mig till oss information från kommundirektören att räddningschefen insett det omöjliga i den uppkomna situationen och därför valde att sluta sin anställning på egen begäran. Ingen information om någon ekonomiskt uppgörelse gavs.

Eftersom ärendet var avslutat, grundat på den information vi fått, fanns ingen anledning att gå vidare med att ytterligare ifrågasätta vad som skett.

ANNONS

Ett kommunalt politiskt ledarskap kräver att man har förtroende för förvaltningens tjänstepersoner, och alldeles särskilt för kommundirektören. Det är självklart ytterst allvarligt om detta förtroende ifråga­sätts.

Vad vi nu upplever är att just detta sker i sociala medier och i pressen. Beskyllningarna haglar i luften trots att ett offentligt kommunstyrelsemöte redo­visat alla detaljer som nu är kända.

Om de anklagelser som framförts från olika håll visar sig vara riktiga utgår jag från att kommundirektören själv tar sitt ansvar och konsekvenserna

En oberoende revision har tillsatts och ska redovisa sina slutsatser skyndsamt.

Jag utgår givetvis från att när kommundirektören, när han redogör för ett ärende gör det utifrån sitt ansvarsområde och givetvis inom de befogenheter han har. Tills dess det fastslagits att han verkligen brutit mot gällande bestämmelser föredrar jag att tro att han inte avsiktligt misslett mig och personalutskottet. Den revision vi tillsatt ska utreda såväl personalärendet med räddningschefen som frågan om den lokalstrateg som på konsultbasis anställts.

Om de anklagelser som framförts från olika håll visar sig vara riktiga utgår jag från att kommundirektören själv tar sitt ansvar och konsekvenserna. Men tills detta klargjorts avser jag att inte visa mitt ledarskap genom att i likhet med Christopher Andersen delta i en hudflängning av personer som måste betraktas som oskyldiga till motsatsen bevisats.

Med vänlig hälsning

Kent Hansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

ANNONS