”Sverige lider av en dysfunktionell järnvägsinfrastruktur”, skriver Miljöpartiets gruppledare i Strömstad.
”Sverige lider av en dysfunktionell järnvägsinfrastruktur”, skriver Miljöpartiets gruppledare i Strömstad. Bild: Lasse Edwartz

MP: ”Dags att lägga ner Trafikverket”

Sverige lider av en dysfunktionell järnvägsinfrastruktur. Det svenska folket litar inte längre på att man kommer fram i tid, eller ens kommer fram alls med tåg. Det är förståeligt – och ett allvarligt misslyckande för regering och ansvarig myndighet – Trafikverket.

ANNONS
LocationStrömstad||

Sedan Trafikverket bildades 2010 genom sammanslagningen av Vägverket och Banverket har det blivit uppenbart att tågresenärerna är de stora förlorarna, med tusentals inställda tåg och bristfälligt underhåll.

Det nuvarande systemet går stick i stäv mot behovet av att främja tågtrafik som går att lita på och för att uppnå Sveriges klimatmål. Denna situation förvärrades ytterligare när underhållet av järnvägen privatiserades, vilket har lett till omfattande problem med spåren. Länder som Estland, Nya Zeeland och Storbritannien valde samma väg som Sverige – idag har samtliga återförstatligat underhållet eller är på väg att göra det.

Miljöpartiet kräver att regeringen agerar för att avveckla Trafikverket och istället inrättar två separata myndigheter med klart definierade ansvarsområden: ett nytt Banverk för järnvägsnätet och en annan myndighet för vägnätet. Ett sådant steg skulle lägga fokus på järnvägens behov och även möjliggöra en spetskompetens inom respektive myndighet.

ANNONS

Vi har allt för länge sett hur en ihållande tro på att större myndigheter automatiskt innebär högre effektivitet. I stället behöver vi specialiserade myndigheter som kan investera i och förvalta vår infrastruktur med den aktsamhet och expertis som krävs för att möta framtidens infrastruktur.

Det är dags att överge den missriktade sammanslagningsstrategin och åter fokusera på hållbara och långsiktiga lösningar för Sveriges infrastruktur. Regeringen, under ledning av ansvarig minister Andreas Carlson (KD), måste ta sitt ansvar och initiera denna nödvändiga förändring omedelbart – tillsätt en utredning om att lägga ner Trafikverket.

Daniel Helldén (MP), språkrör

Linus Lakso (MP), trafikpolitisk talesperson

Andreas Nikkinen (MP), gruppledare Strömstad

ANNONS