Mer skyddad skog inte lösningen på vår tids utmaningar

Andelen skog i Västra Götaland som skogsägare frivilligt har avsatt för naturvårdsändamål ökar. Samtidigt kräver klimatkrisen att vi brukar skogen mer.