Danselever vid Kulturskolan i Strömstad.
Danselever vid Kulturskolan i Strömstad. Bild: Jenny Johansson

Debatt: Liberalerna: På vilka grunder togs beslut om danslokaler?

På kommunfullmäktige i torsdags fick BUN:s ordförande frågor angående flytten av dansverksamheten. Det är tydligt att Ronnie Brorsson tar sparkraven på allvar och det är bra, men på vilket underlag har beslutet tagits?

ANNONS
LocationStrömstad||

Vi är alla eniga om att det var bra att säga nej till ett tioårigt kontrakt med 700.000 kr i hyra när kontraktet skulle omförhandlas, men vad hände sen? Vi vet att det startade en diskussion om ett nytt kontrakt men frågan har inte varit uppe i nämnden.

Liberalerna ser med spänning fram emot konsekvensanalysen som enligt uppgift ska presenteras den 28 mars. Skulle den visa att investeringarna i aulorna överstiger besparingen så kanske det kan vara intressant att ompröva beslutet att flytta. Kanske kan man förhandla lite mer, kanske kan man teckna ett avtal på ett år under tiden man hittar en god lösning?

ANNONS

En rimlig fråga i sammanhanget måste också vara vad syftet är med konsekvensanalysen? Det måste väl ändå finnas ett skäl till att man gjort den. Liberalerna önskar mera fakta på bordet, fakta som ska ligga till grund för ett beslut som lägger fokus på god verksamhet, samverkan och effektivisering.

Liberalerna föreslår att verksamheten blir kvar i befintliga lokaler under ett års tid. Det ger utrymme att undersöka vilka möjligheter som finns, kanske en organisationsförändring, allt för hitta bästa möjliga lösning för alla.

För Liberalerna: Ann-Louise Ejderlind, Mette Johansson, Kerstin Karlsson, Glenn Jahnson, Anne-Lise Lindmark

ANNONS