Ur Kulturskolans dansshow Body & Soul i mars 2023. (arkivbild)
Ur Kulturskolans dansshow Body & Soul i mars 2023. (arkivbild) Bild: Victoria Sörensen Lund

Insändare: Läser med stor oro om planerna för danslokalerna

Det är med stor oro för Strömstads unga och kommunens rika kulturliv som jag läser att Kulturskolans dansverksamhet förlorar sina lokaler, skriver Bjarne Schützer, tidigare rektor för musikskolan.

ANNONS

Strömstad har ett rikt kulturliv även om det på skolans område var betydligt rikare för 10 – 20 år sen, då vi hade blomstrande musikklasser, elevens val i musik, dans, teater och media och inte minst Scenprofilen på Strömstad gymnasium som gjorde flera succéartade framträdanden och vann priser vid teaterfestivaler i Italien vilket dessutom i många fall gett ungdomar och personal personliga vänner för livet.

Då var dessutom Musikskolans personal på olika sätt involverade i olika projekt i för-, grund- och gymnasieskolan. EU-projekten tillsammans med kulturskolor i Norge, Danmark och Västra Götaland bidrog också till en positiv utveckling av intresset för att delta i Musikskolans verksamhet. Antalet elever som tvingades att stå på kö pga. bristande resurser växte tyvärr för varje år.

ANNONS

Dansen fick en fantastisk utveckling efter att ha startat något år efter millennieskiftet då en språklärare med erfarenhet av dansundervisning anställdes på Strömstiernaskolan. En utveckling som vårdats väl av Lina Hård och Nina Sire. Dansen har därmed tagit överhanden på musikskolans, numera kulturskolan, verksamhet. Det var synd att inte lokaler för dansen kunde samordnas med musik och därmed stimulera även till samarbeten som kunde ha utvecklas till teaterverksamhet.

Det viktiga för utvecklingen var och är att verksamheten dels har en gemensam lokalisering som innebär dagliga kontakter mellan personalen som på så sätt generade utveckling. Allt eftersom verksamheten växte på så diskuterades olika möjligheter till utökade lokaler, men som vanligt kultur och ungdomar är inte första prioritet i Strömstad heller. Dessutom är det viktigt att all undervisande personal inom kultur har en nära kontakt med varandra. Helst som kolleger i samma enhet.

Musikverksamheten har nu flyttats till befintliga lokaler på Skagerack och enligt min kännedom inte anpassats direkt för musik såsom lokalerna på Strömstierna gjordes i början av 1990-talet. Hoppas att det fungerar.

Nu vet vi inte var dansarna ska hålla till nästa höst. Vi vet i alla fall att de, enligt förvaltningschefen, ska inrymmas i befintliga kommunala lokaler. Jag hoppas att det inte blir någon ruggig källarlokal som ingen annan vill ha.

ANNONS

Vi vet också att kultur utvecklar fantasi och kreativitet. Som Albert Einstein (duktig musiker och forskare) sa – ”Fantasi är viktigare än kunskap”.

Bjarne Schützer / Rektor musikskolan mm i Strömstad 1993 - 2019

ANNONS