Anders Ekström och Kristina Ivri Haugen, KD Strömstad. Arkivbilder.
Anders Ekström och Kristina Ivri Haugen, KD Strömstad. Arkivbilder. Bild: Marita Adamsson

Lägg inte ner närsjukhusen

Öppet brev från KD i Strömstad till Annica Erlandsson (S), ordförande i Delregional sjukvårdsnämnd norra.

ANNONS
LocationStrömstad||

Med anledning av dina uppgifter i artikeln: ”Närsjukhusen en ödesfråga ...” i STNB 31 januari, 2023 vänder vi oss till dig för att beklaga planerna om att lägga ned fungerande nära sjukvård i Fyrbodal, vilket du förordar. Men vad blir konsekvenserna av att bygga nytt sjukhus i Håby på bekostnad av Lysekils och Strömstads sjukhus, för att det ska bli ”nära för många”?

LÄS MER:Närsjukhusen en ödesfråga de kommande åren

På vilket sätt utökas tillgängligheten om en större del av befolkningen blir av med två sjukhus? I dag har de flesta möjlighet att nå sjukvården inom rimlig tid.

De flesta kommuner har också rimlig restid till storsjukhusen bortsett från Strömstad. Det är inte sjukhus som fattas. Det fattas kvällsjourer.

ANNONS

Det nya sjukhuset skulle ge er i Sotenäs och Munkedal betydligt kortare restid än oss i Strömstad, Lysekil och Tanum tillsammans. Men konsekvenserna blir ett nästan fördubblat antal patienter med ökad restid och resande som följd när alla måste pendla till Håby, på grund av det.

Är det skäligt?

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla rätt till lika vård efter behov, inte resväg.

Det kommer att kosta minst 500 miljoner att bygga nytt men då är inte utrustning och inventarier inräknade. Börja med att återinföra Ronden i stället!

Du påpekar att våra närsjukhus inte används i tillräcklig utsträckning i förhållande till de medel ni avsatt. Men till vilka ­vårdbehov?

Det kan ju vara att utbudet inte stämmer mot behoven, som till exempel gällande hjärtmottagningen på närsjukhuset i Strömstad.

Där hade man nått taket för hur många besökare man fick ha; alltså skickades patienter till Näl i stället.

Rekrytering av personal på de tre sjukhusen har inte varit något problem i motsats till vad du anser. Vad som förvånar oss i Strömstad är att det inte blev någon omrekrytering av Aleris som var mycket uppskattade. Kanske berodde det på att man inte erbjöd dem skälig ekonomi för att fortsätta verksamheten? I stället upphandlades Nu-sjukvården för 20 miljoner mer än vad Aleris fått året innan. Är det rättvist?

ANNONS

Vad gäller ditt uppdrag att vara lyhörd rekommenderas läsning av alla insändare om nedläggningsplanerna. Man efterlyser bättre nära vård efter behov dvs inte ”lagom nära för många”. Läs till exempel Nyheter i Strömstads Tidning 8 december 2022 med rubriken:”Folk har blivit vansinniga”.

LÄS MER:Inför protestmötet: "Folk har blivit vansinniga"

Det är hög tid att stoppa regionerna från att lägga ner fler närsjukhus än de redan nedlagda.

Anders Ekström

Kristina Ivri Haugen

KD Strömstad

ANNONS