Koster
Koster Bild: Marita Adamsson

Debatt: Lagen om offentlig upphandling förstör för Koster Marin

Sydkosterbon Helene Andersson Novela tycker till om beskedet att Västtrafik väljer bort Koster Marin för färjetrafiken på Kosteröarna.

ANNONS
LocationStrömstad|

Min reaktion och känslomässiga uppfattning kring detta med trafiken till Koster, och till Ramsö för den delen, är att det är ett olyckligt och felaktigt beslut att inte ge fortsatt uppdrag till Koster Marin. Det är dess utom utan tvekan ett hårt slag mot Koster Marin som är ett relativt litet lokalt familjestyrt aktiebolag. Jag ville och hoppades på att Koster Marin, som så länge utfört sitt uppdrag på ett helt fantastiskt sätt skulle få fortsätta.

Att utsättas för konkurrens mot ett företag som Torghatten AB som har ett moderbolag som Torghatten AS i ryggen måste ses som stort sett omöjligt för det lokala företaget Koster Marin. Torghatten AS driver 43 färjeförbindelser och 15 förbindelser med höghastighetsbåtar för passagerare. De har årliga intäkter på runt tre miljarder NOK och nästan 1700 anställda.

ANNONS

Allt detta leder oss till frågan varför? Varför var det nödvändigt att utsätta Koster Marin för detta och därmed slå hårt mot ett uppskattat lokalt företag? Som så mycket annat handlar det om tidigare fattade politiska beslut och i detta fall beslut där man ansåg att det är rätt och riktigt att med olika tidsintervall genomföra offentliga upphandlingar för att samhället ska få valuta för skattepengarna. Må så vara men på bekostnad av att lokala mindre aktörer inte får uppdragen?

Enligt föreningen Företagarnas experter står två av tre småföretag utanför offentliga upphandlingar eftersom det är för krångligt och formkraven är för höga. Dessutom är det enligt Lag (1992:1528) om offentlig upphandling inte tillåtet att ställa krav som gynnar det lokala näringslivet. Offentlig upphandling styrs av mycket strikta regler.

Så, var landar jag med detta inlägg? Jo, jag hoppas naturligtvis att Koster Marin överklagat beslutet och att Västtrafik kan komma till ett annat beslut. Men framför allt så tror jag att vi alla måste ”tänka till före” innan vi beslutar oss för vilka politiska idéer och partier som vi väljer att stötta! Ger deras tankar, idéer och handlingar på kortare eller längre sikt oss det samhälle vi önskar?

I detta fall när LOU antogs 1992 så stod det klart att ett av de syften man hade med upphandlingsreglerna var att förverkliga EU:s inre marknad – tänkte vi på de lokala, mindre företagen i denna diskussion? Brydde vi oss ens om att delta i diskussionen?

ANNONS

Många säger ”jag är inte intresserad av politik” men jag hävdar att politik är det som lägger hela grunden för i vilken riktning utvecklingen av vårt samhälle går. Som talesättet ”som man bäddar får man ligga” visar är det viktigt att var och en av oss engagerar oss i vad som händer runt oss, vi måste fråga och ifrågasätta mera så att vi kan påverka kommande beslut innan de är fastslagna i lagar och förordningar. För när diskussion är över och besluten fattade är det trots allt så mycket svårare att få till en ändring av ett beslut som vilar på dessa lagar och som vi nu ser påverkar oss och vår närhet negativt.

Rösta i EU valet den 9 juni och tänk efter vilket samhälle du vill ha!

Helene Andersson Novela

Sydkoster

ANNONS