Danselever vid Kulturskolan i Strömstad.
Danselever vid Kulturskolan i Strömstad. Bild: Jenny Johansson

Debatt: L: Klokt eller riskfyllt – vilka effekter får beslutet om danslokaler?

För 15 månader sedan togs beslutet att inte förlänga kontraktet för danslokalerna i Strömstad shoppingcenter.

ANNONS
LocationStrömstad|

Sedan dess har framtiden för danseleverna stötts och blötts i enorma mängder och olika sammanhang. Protesterna har varit högljudda, vädjande, uppgivna – men något nytt beslut har inte fattats. Och ingenting talar idag för att beslutet kommer att ändras.

Grunden är ett vedertaget beslut: Kommunal verksamhet ska så långt det är möjligt bedrivas i kommunens egna lokaler. Det är ett klokt och riktigt beslut, men konsekvenserna i just detta fallet är inte klarlagda – i alla fall inte för den breda allmänheten.

Liberalerna i Strömstad, liksom i hela Sverige, vill att skolan ska fokusera på lärande, fler ska läsa böcker, fler ska så långt det är möjligt få kunskap utifrån sina egna förutsättningar.

ANNONS

Kommunen i stort måste spara och barn- och utbildningsnämnden måste dra sitt strå till stacken. Så långt är allt väl. Men just när det gäller dansen och danslokalerna finns uppenbara risker att en väl fungerande verksamhet slås sönder.

För det första kan inte verksamheten bedrivas i samma omfattning i egna lokaler. Befintliga lokaler måste anpassas – oklart till vilken kostnad. I shoppingcentret finns anpassade lokaler. Det diskussionsunderlag som lagts fram pekar på en årlig kallhyra om 220 000 kronor under en hyrestid om tre eller fem år från den första juni i år. Till det kommer en årskostnad om drygt 62 000 kronor för värme och ventilation med mera.

Dessa kostnader måste ställas dels mot kostnaden för att anpassa befintliga lokaler, dels mot det faktum att antalet elever i grundskolan fortsätter att öka.

En förändrad (försämrad) dansverksamhet innebär av allt att döma att antalet elever måste minskas. En frivillig verksamhet förvisso, men det handlar samtidigt om dessa elevers välmående och möjlighet att utvecklas i en hård tillvaro. Förutom elevhälsan bör man också ta i beaktande att någon eller några elever kan välja att söka sig till ett alternativt gymnasium för att kunna fortsätta dansa. Därför måste en årshyra på runt 283 000 kronor dels ställas mot kostnaden för lokalanpassning på gymnasiet och Strömstiernaskolan, dels mot det faktum att om en enda elev väljer gymnasium i Uddevalla på grund av detta kostar det Strömstads kommun 133 000 kronor. Två elever = 266 000 kronor.

ANNONS

Då kan det finnas skäl att även göra en riskbedömning. Blir det verkligen en besparing?

För Liberalerna i Strömstad

Ann-Louise Ejderlind, Kerstin Karlsson, Mette H. Johansson, Glenn Jahnson

ANNONS