Krisen för Bup i Strömstad skapar stora problem

Rädda Barnens lokalavdelning i Tanum-Strömstad oroas av att barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Strömstad står utan personal och att det i skrivande stund är en stillastående verksamhet.

ANNONS

Barn och unga i norra Bohuslän och deras familjer har i åratal sett kötiden växa för stöd och behandling via Bup i Strömstad. Sedan nyår är de i praktiken helt övergivna. Den behandlande personalen har sagt upp sig och uppgett orimliga arbetsförhållanden som skäl. Det är högst allvarligt att barn och unga tvingas vänta lång tid och resa långa sträckor för att få stöd och vård. Barn och deras familjer hänvisas till Uddevalla för att få stöd och hjälp och köerna blir allt längre.

Detta riskerar att försätta de sköraste barnen och familjerna i en situation där stödet förefaller orimligt otillgängligt och avlägset. Forskning visar idag på att varannan 15 åring lider av psykisk ohälsa. Att drabbas av psykisk ohälsa i unga år ökar risken för långvariga negativa konsekvenser såsom hemmasittande, socialt utanförskap och framtida ohälsa och missbruk.

ANNONS

Att inte lägga ekonomi och fokus på de unga kommer alltså kosta samhället ännu mer för att inte tala på lidandet för den enskilda och hens familj som redan kämpar i motvind. Mot bakgrund av att behoven stadigt ökar och att insatserna inte skalas upp i motsvarande grad ser vi enbart en ökad risk i det som nu sker i Strömstad. Viktigt i behandling med psykisk ohälsa är främst tillgänglighet och kontinuitet vilket är det största hotet som nu föreligger med långa restider och vård på annan ort.

Vi uttrycker härmed vår djupa oro över den ovan beskrivna utvecklingen. Förslag på åtgärder är att överanställa och tillmötesgå personalens rop på åtgärder samt väcka politikers intresse i att införa psykisk ohälsa i undervisningen. Det är en mindre kostsam förebyggande åtgärd.

Emma Lundgren

ordförande Rädda Barnen Tanum- Strömstad

ANNONS