Västtrafik upphandlar båttrafiken för passagerare till Kosteröarna.
Västtrafik upphandlar båttrafiken för passagerare till Kosteröarna. Bild: Julia Forsberg

Debatt: Köper Västtrafik grisen i säcken?

Till Anna Johansson, affärsområdeschef för Västtrafik.

ANNONS

Det är med stor bestörtning jag tar del av nyheter att Koster Marin tappar upphandlingen gällande persontrafiken för Kosteröarna de kommande 15 åren till Torghatten AB. Koster Marin har servat Kosterbor och gäster under de senaste 35 åren på ett föredömligt sätt. Man har till var tid anpassat trafik i takt med tillresande gäster med extra båtar lika så när gäster skall hem satt in extra båtar.

Man har alltid satt resenären i första rummet som tryggt transporterats till Koster eller åter till Strömstad. Koster Marin har sysselsatt många Kosterbor och är en viktig del i näringslivet på Koster. Man kan säga att Koster Marin är navet i näringslivet på Koster. Fungerar inte trafiken fungerar inte heller näringslivet på Koster.

ANNONS

När det gäller själva upphandlingen sägs det att man inte får gynna mindre lokala anbudsgivare, men får man missgynna en mindre lokal anbudsgivare? En stor anbudsgivare kan inte jämställas med en liten. Vilka krav har man satt som gör det svårare för en mindre anbudsgivare. Torghatten AB köper sig in i marknaden med resurser och moderbolag (Torghatten A/S), som man inte kan förvänta sig av en liten anbudsgivare. Torghatten har med lätthet beräknat vad Kostertrafiken har för omsättning och lönsamhet genom ”alla bolag”.

Torghatten AB är ett nystartat bolag utan historik startat 2023-07-11 registrerat 2022-07-01. Vad händer längre fram om 15 år när ny upphandling skall göras? Hur många anbudsgivare finns det då? Min gissning är en anbudsgivare lämnar anbud och då Torghatten AB som kan sätta vilket pris de vill. Vad har man då vunnit i billigare anbud över tid?

Åter till vad får man för anbudspengarna 50 miljoner. Torghatten skriver att de planerar att bygga mindre båtar och enskrov. Det blir så klart billigare. I drygt 30 år har nu Koster trafikerats av katamaraner som har fördelen att förbruka mindre energi, går stadigt i sjön och har gott om plats. Två drivlinor är också en extra säkerhet.

ANNONS

Man planerar att bygga mindre båtar! Har inte antal passagerare varit ett kriterium i anbudsunderlaget? Har man inte fått med sig att besöksunderlaget ökar ifrån år till år. Ska Torghatten möta detta med mindre båtar i 15 år framåt? Det blir helt orimligt.

Hur ser turlistor ut? Tänker man stänga några bryggor över vintern? Om så är fallet hur skall äldre klara sig med flera kilometer till avgångsbrygga? Har man anbudskriterier som försämrar nuvarande turtäthet eller bryggor som skall angöras? Redovisa vilken turtäthet man räknat på!

Har du Anna Johansson haft dialog med Kosterborna och deras behov och önskemål?

Persontrafiken är en livlina för oss åretruntboende på Kosteröarna, monteras denna funktion ner är det spiken i kistan för Koster.

Anna Johansson och Västtrafik, slå full back och reversera beslutet att ge trafiken till Torghatten AB!

Stefan Niklasson,

Kosterbo i 37 år och arbetspendlat i 20 år.

ANNONS