Debattören Sören Eriksson.
Debattören Sören Eriksson. Bild: Marita Adamsson

Kommunledningen måste förklara sig

Sören Eriksson: ”Förklara hur det kunnat bli så här och hur mycket dessa utbildningar till slut kommer att ha kostat skattebetalarna”.

ANNONS
LocationStrömstad|

Man hade önskat att det var tillräckligt att kommunen vid två tidigare tillfällen överskridit beloppsgränsen för direktupphandling.

Tyvärr kan vi konstatera att det hänt igen. Denna gång vid upphandling av företag som sysslat med ledarskapsutbildning där man vid inte mindre än två tillfällen överskridit beloppsgränsen.

Inom loppet av cirka ett och ett halvt år har man alltså lyckats bryta mot regelverket fyra gånger.

Samarbetet med utbildningsföretagen är nu avslutat men uppgifter gör gällande att utbildningarna inte är avslutade.

Vad händer nu, kommer utbildningarna att fullföljas och kommer nya företag att anlitas?

Hittills har bokförts kostnader som överstiger 2,7 miljoner och vad slutsumman blir vet väl ingen.

ANNONS

Kommunledningen måste nu ta bladet från munnen och förklara hur det kunnat bli så här och hur mycket dessa utbildningar till slut kommer att ha kostat skattebetalarna.

Sören Eriksson

LÄS MER:Satsning på chefer i Strömstad – betydligt dyrare än beräknat

ANNONS