Insändare: Kommunfullmäktigeledamöter – tänk efter före om nya polishuset

Kommunfullmäktige i Strömstad skall nu fatta beslut om ett förslag till detaljplan för platsen där räddningstjänsten har sin verksamhet. Tidigare kommunpolitikern Dag Wersén uppmanar de folkvalda att tänka till inför beslutet.

ANNONS
LocationStrömstad|
|
Räddningstjänsten i Strömstad ligger på Ringvägen. Nu kanske polisen flyttar hit också om kommunen får som de vill.
Räddningstjänsten i Strömstad ligger på Ringvägen. Nu kanske polisen flyttar hit också om kommunen får som de vill. Bild: Kari Holmwall

Förslaget innebär att det skall byggas en polisstation där och att räddningstjänsten och polisen skall samsas om platsen, trots att de som arbetat med planförslaget vet att det kommer att bli trångt, i synnerhet när – inte om – räddningstjänsten behöver mer utrymme än nu. Det är möjligt att lokalisera polisen på annan plats i Strömstad.

I egenskap av vice ordförande i miljö- och byggnämnden under förra mandatperioden satte jag mig in i räddningstjänstens förhållanden. Det ger mig anledning att vädja till varje ledamot i kommunfullmäktige att inför sin röstning i kommunfullmäktige noga överväga om intresset av en polisstation på platsen verkligen väger tyngre än intresset att kunna ge mer plats för räddningstjänsten den dag när det behövs.

ANNONS

Den dagen kommer oavsett om kommunen lyckas med ambitionen att få fler innevånare. Kommunens samlade räddningsresurser kommer att behöva mer utrymme än nu. Den tekniska utvecklingen och kraven ifråga om räddningsfordon kommer att innebära behov av flera sådana som skall manövreras på ett redan begränsat utrymme. Vid en Natoanslutning ökas Strömstads hamnars strategiska betydelse med därav följande krav ifråga om räddningsberedskap – vår räddningstjänst saknar t.ex. nu kapacitet ifråga om dykning.

Det anses att vi måste räkna med fler skogsbränder och extrema vädersituationer, som kräver räddningsinsatser. Och var skall militären lokaliseras om det blir allvar av diskussionerna om att delvis samordna polis och militär?

Kort sagt; det blir för trångt för räddningstjänsten om detaljplaneförslaget genomförs. Den kommunfullmäktigeledamot som ser en risk för detta bör rösta emot detaljplaneförslaget oavsett att flertalet lokala partiledningar verkar ha tagit risken att vifta bort farhågor av det slag som jag framför ovan.

Dag Wersén

ANNONS